Instalacja

Aby rozpocząć pobieranie, należy zaakceptować treść poniższego oświadczenia. Należy dwukrotnie kliknąć pobrany plik. Jego zawartość zostanie domyślnie wyodrębniona do folderu C:\ICD_DRV.

Otworzyć folder C:\ICD_DRV\ICD_ST\Installer i kliknąć dwukrotnie plik SDriver.exe

Zainstalować sterownik, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • ICD-ST.exe

Rozmiar pliku

  • 236 Kb