Informacja o tym pliku do pobrania

Aktualizacja oprogramowania Digital Voice Editor, wersja 2.27, dla programu Memory Stick Voice Editor w wersji 2.0 umożliwia bezpłatną aktualizację programu Memory Stick Voice Editor w wersji 2.0.

UWAGI:

 • Po zainstalowaniu tego programu można korzystać z najnowszej wersji oprogramowania Digital Voice Editor (2.27). Program Digital Voice Editor 2.27 umożliwia edycję wiadomości zarejestrowanych za pomocą nagrywarki IC z serii ICD-MS.
 • Obsługiwana jest funkcja AutoSave [Zapisywanie automatyczne] w zakresie kart pamięci Memory Stick.
 • Dodano funkcję V-Up [Zwiększanie głośności], która pozwala automatycznie dostosować głośność odtwarzanego dźwięku, tak aby był lepiej słyszalny, poprzez wzmocnienie niskopoziomowych elementów wiadomości.
 • Przed aktualizacją do wersji Digital Voice Editor 2.27 program Memory Stick Voice Editor, wersja 2.x jest odinstalowywany automatycznie. Jeżeli program Memory Stick Voice Editor w wersji 2.x nie jest zainstalowany, program aktualizacyjny zostanie zamknięty.

Przed pobraniem go należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje, aby upewnić się, że procedura jest zrozumiała.

Produkty, których dotyczy informacja

Program jest przeznaczony wyłącznie dla oprogramowania Memory Stick Voice Editor w wersji 2.x.

Minimalne wymagania

Komputer i oprogramowanie systemowe muszą spełniać następujące wymagania minimalne:

 • IBM PC/AT lub zgodny (nie można używać tego oprogramowania na komputerach Mac)
 • Procesor CPU: Pentium II 266 MHz lub szybszy
 • Pamięć RAM: co najmniej 64MB
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 70MB (w zależności od rozmiaru i liczby przechowywanych plików dźwiękowych)
 • Napęd CD-ROM
 • Port: port USB (obsługa technologii USB 1.1)
 • Karta dźwiękowa: zgodna z kartą Sound Blaster 16
 • Wyświetlacz: co najmniej typu High color (16-bitowy), o rozdzielczości co najmniej 800 x 480 pikseli
 • System operacyjny: Windows 98 Second Edition/98 standard installation, Windows Millennium Edition, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional / Home Edition.

Instalacja

Pobieranie programu Digital Voice Editor, wersja 2.27

Aby pobrać plik, należy postępować zgodnie z następującą procedurą:

 1. Utworzyć folder DRE_Up na dysku C.
 2. Pobrać plik DVE2.27eUpgrade.EXE (11 916 kB) do folderu utworzonego w punkcie 1.
 3. Po ukończeniu pobierania sprawdzić rozmiar pliku: wybrać kolejno opcje View [Widok] - Details [Szczegóły] w programie Windows Explorer [Eksplorator Windows].
 4. Jeżeli rozmiar pliku zgadza się, pobieranie powiodło się. W przeciwnym wypadku należy usunąć pobrane pliki i ponownie przeprowadzić procedurę pobierania.
 5. Zaleca się skopiowanie pobranych plików jako kopii zapasowej.
Instalacja programu Digital Voice Editor, wersja 2.27

Po ukończeniu instalacji należy zaktualizować program, wykonując następujące czynności:

 1. Zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.
 2. Kliknąć przycisk Start, a następnie kliknąć polecenie Run... [Uruchom...].
 3. Wpisać ścieżkę C:\DVE_Up\DVE2.27eUpgrade.exe i kliknąć przycisk OK, aby rozpocząć instalację (w podanym przykładzie plik DVE2.27eUpgrade.exe został pobrany do folderu C:\DVE_Up).
 4. Podczas instalacji zostanie wyświetlone okno przedstawione poniżej; należy wprowadzić nazwę o długości do 20 znaków.
 5. Po wyświetleniu przedstawionego komunikatu okna kliknąć przycisk Finish [Zakończ].
 6. Program Digital Voice Editor 2 firmy Sony został pomyślnie zainstalowany.
 7. Po zakończeniu procedury aktualizacji można ponownie uruchomić komputer.

Aby sprawdzić, czy aktualizacja została zakończona pomyślnie, należy wykonać następujące czynności:

 1. Otworzyć plik \Program Files\Sony\Digital Voice Editor 2\Readme.txt.
 2. Jeżeli w teksie występuje fragment Improvements (Ver. 2.27)2.27) [Usprawnienia w wersji 2.27], oznacza to, że program został pomyślnie zaktualizowany.

lub

 1. Uruchomić program Digital Voice Editor i wybrać opcję About Digital Voice Editor [Informacje o programie Digital Voice Editor] z menu Help [Pomoc].
 2. Jeżeli w oknie dialogowym About Digital Voice Editor [Informacje o programie Digital Voice Editor] wyświetlana jest pozycja Digital Voice Editor Version 2.27 [Program Digital Voice Editor w wersji 2.27], oznacza to, że program został pomyślnie zaktualizowany.

UWAGI:

 • Aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla programu Digital Voice Editor do wersji 2.27.
 • Program aktualizacyjny jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników systemu Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition i Windows 98.
 • Szczegółowe informacje na temat sposobu korzystania z oprogramowania Digital Voice Editor można znaleźć w plikach Pomocy dostępnych online.

Ważna informacja: Przed pobraniem należy zaakceptować postanowienia poniższej umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Po przeczytaniu umowy kliknij przycisk Download [Pobierz], aby rozpocząć pobieranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • DVE2.27eUpgrade.exe

Rozmiar pliku

 • 11.6 Mb