Informacja o tym pliku do pobrania

Dostępna jest aktualizacja programu Memory Stick Voice Editor 2.03 do wersji 2.04.

Funkcje

 • Rozwiązano problem przerywania odtwarzania plików MP3 44,1 kHz podczas ręcznego ustawiania cyfrowej regulacji prędkości odczytu.
 • Wykrywanie włożenia/wyjęcia karty pamięci Memory Stick. Program Memory Stick Voice Editor w wersji 2.04 wykrywa, czy karta pamięci Memory Stick jest włożona do adaptera.

Produkty

 • Oprogramowanie Memory Stick Voice Editor w wersji 2.03 dołączone do nagrywarki Memory Stick IC (ICD-MS515).
 • Oprogramowanie Memory Stick Voice Editor w wersji 2.03, do pobrania z tej witryny internetowej w celu aktualizacji programu Memory Stick Voice Editor w wersji 1.x (dołączanego do nagrywarki IC ICD-MS1 Memory Stick).

Przed pobraniem danych

Ta poprawka jest przeznaczona wyłącznie dla programu Memory Stick Voice Editor w wersji 2.03. Przed pobraniem aktualizacji należy sprawdzić wersję programu Memory Stick Voice Editor zainstalowanego na komputerze (numer wersji można znaleźć w menu Help [Pomoc] -> About Memory Stick Voice Editor Ver. 2.03 [Informacje o programie Memory Stick Voice Editor w wersji 2.03)

 • Jeżeli program Memory Stick Voice Editor jest w wersji 2.03, należy zaktualizować go do wersji 2.04.
 • Jeżeli program Memory Stick Voice Editor jest w wersji starszej niż 2.03, należy pobrać i zainstalować program Memory Stick Voice Editor w wersji 2.03 z tej witryny internetowej. Następnie należy go zaktualizować do wersji 2.04.

Instalacja

Aby pobrać aktualizację programu Memory Stick Voice Editor do wersji 2.04, należy wykonać następujące czynności:

 1. Utworzyć folder na pobrany plik na dysku twardym. W tym przykładzie przyjęto, że folder nazywa się MSVE_Up i został utworzony na dysku C:\.
 2. Do folderu MSVE_Up pobrać następujący plik: MSVE204.zip
 3. Rozpakować plik Update_OMG2210.zip w folderze C:\MSVE_UP i dokładnie przeczytać instrukcje instalacji w załączonym dokumencie programu Word.

Ważna informacja:

Przed pobraniem należy zaakceptować postanowienia poniższej umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Po przeczytaniu umowy kliknij przycisk Download [Pobierz], aby rozpocząć pobieranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • MSVE_204.exe

Rozmiar pliku

 • 540 Kb