Informacja o tym pliku do pobrania

Ten plik umożliwia zainstalowanie na komputerze sterownika urządzenia firmy Sony z serii ICD-MS.

Instalacja

Aby rozpocząć pobieranie, należy zaakceptować treść poniższego oświadczenia. Należy dwukrotnie kliknąć pobrany plik. Jego zawartość zostanie domyślnie wyodrębniona do folderu C:\ICD_DRV.

Otworzyć folder C:\ICD_DRV\ICD_MS\Installer i kliknąć dwukrotnie plik SDriver.exe

Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować sterownik.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • ICD-MS.exe

Rozmiar pliku

  • 1.19 Mb