Informacja o tym pliku do pobrania

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualizacjach oprogramowania Memory Stick Voice Editor z wersji 1.0.1.0 / 1.1.0.0. do wersji 1.2.

Należy zapoznać się z zamieszczonymi poniżej instrukcjami instalacji*:

Programy, których dotyczy aktualizacja:

Aktualizacja oprogramowania urządzenia Memory Stick Voice Editor w wersji 1.2 jest dostępna dla następujących programów:

 • Oprogramowanie Memory Stick Voice Editor w wersji 1.0.1.0 lub 1.1.0.0 dołączone do nagrywarki Memory Stick IC (ICD-MS1)
 • Oprogramowanie Memory Stick Voice Editor w wersji 1.1.0.0 zaktualizowane przy użyciu programu aktualizacyjnego

Dodane funkcje:

 • W wersji 1.2.1.0. obsługiwany jest system Windows 2000.
 • W wersji 1.2.0.0. obsługiwany jest system Windows Millennium Edition.
 • Wersja 1.2.0.0 jest zgodna z systemem Windows 95 i Windows 98.
 • Podczas instalacji nastąpi automatyczne sprawdzenie systemu operacyjnego w celu zainstalowania odpowiedniej wersji programu.
 • Naprawiono kilka błędów oprogramowania.

Instalacja

 • Zamknąć wszystkie aplikacje.
 • Utworzyć na dysku twardym folder na pobrany plik i nadać mu nazwę MSVE.
 • Kliknąć opcję Download [Pobierz] po przeczytaniu poniższego oświadczenia. Pobieranie rozpocznie się automatycznie.
 • Zapisać plik (MSVE_12.exe - 606 kB) w utworzonym folderze.

Instalacja:

Po ukończeniu instalacji zaktualizować program w systemie Windows, wykonując następujące czynności:

 • Zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.
 • Kliknąć przycisk Start, a następnie kliknąć polecenie Run... [Uruchom...].
 • Wpisać ścieżkę katalogu, do którego pobrano aktualizację oprogramowania Memory Stick Voice Editor w wersji 1.2 (na przykład C:\MSVE_Up\MSVE_12.exe).
 • Kliknąć przycisk OK, aby rozpocząć instalację.
 • Po wyświetleniu komunikatu: The installation of Memory Stick Voice Editor Ver. 1.2 Update has been successfully completed [Instalacja oprogramowania Memory Stick Voice Editor w wersji 1.2 ukończona pomyślnie] kliknąć przycisk Finish [Zakończ].

UWAGA: Program sprawdzi system operacyjny i automatycznie zainstaluje odpowiednią wersję:

 • W systemach Windows 95 / 98 i Windows Millennium Edition zostanie zainstalowana wersja 1.2.0.0.
 • W systemie Windows 2000 zostanie zainstalowana wersja 1.2.1.0.

*WAŻNE:

 • Firma Sony Corporation (w dalszej części zwanej SONY) nie ponosi odpowiedzialności za awarie spowodowane aktualizacją.
 • Należy odpowiednio użyć programu, wykonując poniższą procedurę. Program jest przeznaczony wyłącznie dla oprogramowania Memory Stick Voice Editor w wersji 1.0.1.0 / 1.1.0.0.
 • Program jest chroniony prawem autorskim. Nie wolno przenosić kopii programu ani używać go do celów innych niż wymienione w dokumentacji opracowanej przez firmę SONY.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • MSVE_12.exe

Rozmiar pliku

 • 640 Kb