Informacja o tym pliku do pobrania

Wymagania systemowe:
Komputer i oprogramowanie systemowe muszą spełniać następujące wymagania minimalne:
IBM PC/AT lub zgodny
Procesor CPUCeleron 400 MHz lub nowszy
Pamięć RAMco najmniej 64 MB
Wolne miejsce na dysku twardymco najmniej 5 MB (w zależności od rozmiaru i liczby przechowywanych plików dźwiękowych)
Karta dźwiękowazgodna z kartą Sound Blaster 16
Wyświetlaczco najmniej typu High color (16-bitowy), o rozdzielczości co najmniej 800 x 480 pikseli
System operacyjny

Microsoft

 • Windows ® XP Media Center Edition 2005
 • Windows ® XP Media Center Edition 2004
 • Windows ® XP Media Center Edition
 • Windows ® XP Professional
 • Windows ® XP Home Edition
 • Windows ® 2000 Professional (z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym)
 • Windows ® Millennium Edition
 • Windows ® 98 Second Edition
  (zainstalowany fabrycznie)

Nieobsługiwane systemy:

 • Samodzielnie składane komputery lub inne systemy operacyjne
 • Fabrycznie zainstalowany system operacyjny po aktualizacji
 • Komputery Macintosh
 • Środowiska wielosystemowe
 • Windows 98, Windows 95, Windows NT
Ważna uwaga:

Aby przeczytać procedurę pobierania i instalacji, należy nacisnąć przycisk +.

Aby pobrać program, należy przeczytać zastrzeżenia prawne wyświetlane u dołu strony, a następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].

Instalacja

Procedura pobierania programu Visual and Voice Player
 1. Utworzyć folder (np.: C:\SonyTemp) i pobrać do niego następujący plik: VVPSetup_EN.exe (2452 kB)
Procedura instalacji programu Visual and Voice Player:
 1. Zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.
 2. Kliknąć przycisk Start, a następnie kliknąć polecenie Run... [Uruchom...].
 3. W oknie dialogowym Run [Uruchamianie] wpisać ścieżkę C:\SonyTemp\VVPSetup_EN.exe i kliknąć przycisk OK, aby rozpocząć instalację. (W podanym przykładzie plik VVPSetup_EN.exe został pobrany do folderu C:\SonyTemp).
 4. Po zakończeniu instalacji na ekranie wyświetli się odpowiedni komunikat.
 5. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Ponownie uruchomić komputer.
Sposób korzystania z programu Visual and Voice Player

Wybrać plik VVF i kliknąć go dwukrotnie. Otworzy się program Visual and Voice Player i rozpocznie się odtwarzanie.

Ważna uwaga:
 • Należy postępować zgodnie z podaną procedurą pobierania i prawidłowo korzystać z programu.
 • Ten program jest przeznaczony wyłącznie dla systemu Windows XP / 2000 / Me / 98 SE.
 • Program podlega ochronie praw autorskich. Użytkownik nie może przekazać praw do używania programu uzyskanych od firmy Sony.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • VVPSetup_EN.exe

Rozmiar pliku

 • 2.4 Mb