Informacja o tym pliku do pobrania

Program Hi-MD Music Transfer for Mac w wersji 2.0 jest przeznaczony dla użytkowników następujących urządzeń Hi-MD Walkman:
MZ- RH1/DH10P/RH10/RH910/RH710.
Przed przystąpieniem do pobierania i instalowania jakichkolwiek plików należy uważnie przeczytać wszystkie podane informacje.

Modele, których dotyczy informacja

 • MZ- RH1/DH10P/RH10/RH910/RH710.

Funkcje

Funkcje oprogramowania zależą od modelu urządzenia Hi-MD Walkman.

 • MZ-RH1
  1. Możliwość importu danych audio zapisanych w trybie LPCM, Hi-SP lub Hi-LP z urządzeń Hi-MD Walkman zgodnych z komputerami Mac na komputery Mac po konwersji na format WAV(1).
  2. Możliwość pobrania danych audio w formacie WAV(2) lub MP3 z komputera Mac do urządzenia Hi-MD Walkman(3).
  3. Możliwość zmiany tytułu utworu lub grupy utworów na płycie Hi-MD, a także zmiany kolejności utworów lub grup.
  4. Możliwość usuwania utworów lub grup z płyty Hi-MD.
 • MZ-DH10P / MZ-RH10 / MZ-RH910 / MZ-RH710
  1. Możliwość pobrania danych audio w formacie MP3 z komputera Mac do urządzenia Hi-MD Walkman(3).
  2. Możliwość zmiany tytułu utworu lub grupy utworów na płycie Hi-MD, a także zmiany kolejności utworów lub grup.
  3. Możliwość usuwania utworów lub grup z płyty Hi-MD.

(1) Nie można importować danych audio przeniesionych z wykorzystaniem programu SonicStage lub MD Simple Burner oraz danych audio data pobranych z tego oprogramowania.
(2) Dane audio w formacie WAV są pobierane po konwersji danych LPCM.
(3) W przypadku korzystania w programie SonicStage z danych audio pobranych z tego oprogramowania niektóre funkcje, na przykład czas transferu czy nagrywanie płyt CD, mogą być ograniczone.

Tabela importowania i pobierania

ProduktyImportowaniePobieranie
LPCM, Hi-SP, Hi-LPPlik MP3Plik WAV
MZ-RH1â-â-â-
MZ-DH10P / MZ-RH10 / MZ-RH910 / MZ-RH710 â-

Wymagania systemowe

Korzystanie z omawianego oprogramowania wymaga następującego środowiska systemowego:

 • Komputer: Mac
 • System operacyjny: Mac OS X, wersja 10.3.9 - 10.4
 • Procesor CPU: PowerPC G3, G4, G5, Intel Core (Duo/Solo)
 • Pamięć RAM: co najmniej 128MB
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 10MB
 • Pozostałe: port USB

  Uwaga
  *Nie można zainstalować tego oprogramowania na komputerze Mac z systemem w wersji starszej niż Mac OS X 10.3.9.
  *Oprogramowanie nie jest obsługiwane w następujących środowiskach:

  • Systemy operacyjne niewymienione powyżej
  • Fabrycznie zainstalowany system operacyjny po aktualizacji
  • Środowiska wielosystemowe
  • Środowiska wielomonitorowe

  *Obsługiwane języki systemu operacyjnego to: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, koreański, chiński uproszczony oraz chiński tradycyjny.

Instalacja

Pobieranie i instalacja

Przed rozpoczęciem pobierania

 • Program Hi-MD Music Transfer for Mac w wersji 1.0 zastąpi wersję 2.0.
 • Aby zainstalować to oprogramowanie, należy zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

Aby pobrać i zainstalować instalator programu Hi-MD Music Transfer, należy wykonać następujące czynności:

 1. Połączyć się z Internetem.
 2. Jeżeli urządzenie MD Walkman jest podłączone do komputera Mac, odłączyć je.
 3. Pobrać plik Hi-MD Music Transfer Installer 2.0.dmg.
  *Należy upewnić się, że system nie przejdzie w tryb uśpienia podczas pobierania.
 4. Zamknąć wszystkie programy.
 5. Otworzyć plik Hi-MD Music Transfer Installer 2.0.dmg i kliknąć dwukrotnie, aby uruchomić program HiMDMusicTransfer20.mpkg.
 6. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia instalacji.
 7. Po wyświetleniu okna Complete [Ukończono] kliknąć przycisk Restart [Uruchom ponownie] i ponownie uruchomić komputer.
 8. Jeżeli w obszarze Hi-MD Music Transfer - About Hi-MD Music Transfer [Informacje o programie Hi-MD Music Transfer] wyświetlany jest komunikat Hi-MD Music Transfer Version 2.0.00.06273 [Hi-MD Music Transfer, wersja 2.0.00.06273], instalacja powiodła się.

Uwagi

Należy uważnie przeczytać poniższe uwagi. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem poniższych zaleceń.

 • Należy postępować zgodnie z podanymi procedurami i prawidłowo korzystać z programu.
 • Program podlega ochronie praw autorskich. Użytkownikowi nie wolno przenosić, kopiować ani przekazywać programu do użycia innym osobom w ramach licencji uzyskanej od firmy Sony.
 • W zakresie korzystania z oprogramowania firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie ani pośrednie szkody związane z produktem.

*Apple, logo Apple, Mac, Macintosh, logo Mac oraz Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc., zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
*PowerPC jest znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation, używanym na podstawie udzielonej licencji.
*Intel Core jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation.
*Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
*Znaki TM i (R) nie są pomijane w tym dokumencie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • HiMDMusicTransfer20.dmg

Rozmiar pliku

 • -