Informacja o tym pliku do pobrania

Informujemy, że najnowsza wersja programu MVR studio jest już dostępna do pobrania.

 • Korzystając z programu MVR studio można szybko importować i w łatwy sposób edytować materiały audio i wideo nagrane przy pomocy kamery HDR-MV1. Można również przesyłać filmy do serwisu YouTube

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania jest kompatybilna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* z dodatkiem SP2
 • Windows® 7 z dodatkiem SP1
 • Windows® 8 i 8.1
  * Wersje Business Edition i Standard Edition nie są obsługiwane.
  Wymagana jest instalacja standardowa. Nie gwarantuje się prawidłowego działania w przypadku aktualizacji powyższych systemów operacyjnych lub pracy w środowisku wielosystemowym. W takim środowisku np. programy uruchomione w tle mogą nie działać prawidłowo.

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania jest kompatybilna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Mac OS:
 • Mac OS X w wersjach 10.7-10.10

Sprzęt komputerowy

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania jest kompatybilna z następującym sprzętem:
 • Procesor: Intel Core Duo 1,66 GHz lub szybszy, albo Intel Core 2 Duo 1,66 GHz lub szybszy
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 100 MB
 • Pamięć RAM: Pamięć zalecana dla obsługi systemu operacyjnego + dodatkowe 2 GB lub więcej

Instalacja

Krok 1: Instrukcje pobierania i instalacji/aktualizacji

 • W trakcie instalacji komputer powinien być połączony z Internetem.
 • Należy zalogować się jako administrator lub użytkownik z prawami administratora.
 • Należy upewnić się, że wcześniejsza wersja programu MVR Studio nie jest uruchomiona.
 1. Kliknąć przycisk Download [Pobierz], aby przejść do strony pobierania.
 2. Pobrać program i zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).
 3. Kliknąć dwukrotnie pobrany plik, aby rozpocząć instalację.
 4. Aby zakończyć instalację, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na tym ekranie.

Krok 2: Instrukcja obsługi

Po zakończeniu instalacji należy uruchomić program. Wybrać opcję Help [Pomoc].