Informacja o tym pliku do pobrania

W ostatnim czasie odkryto lukę w zabezpieczeniach części produktów.
Problem nie był wcześniej znany ani zgłaszany przez klientów.
Jednak podjęto wszelkie środki bezpieczeństwa, aby go zlikwidować. Poniżej znajduje się lista czynności, które należy wykonać, aby zwiększyć bezpieczeństwo, instalując aktualizację.

Na czym polega problem?

Odkryto lukę w zabezpieczeniach występującą w części wersji formantu ActiveX używanego podczas przeszukiwania bazy Gracenote CDDB w niektórych aplikacjach Sony (wymienionych poniżej). Problem ten nie dotyczy wszystkich wersji standardowego oprogramowania; jest związany tylko z niektórymi wersjami obecnie rozprowadzanych programów. Luka polegająca na przepełnieniu bufora mogła umożliwić umieszczenie i wywołanie złośliwego kodu w systemie użytkownika.

Problem dotyczy wyłącznie produktów firmy Sony, które wymieniono poniżej. Pozostałe produkty firmy Sony z funkcją przeszukiwania bazy Gracenote CDDB korzystają z innego oprogramowania i nie są zagrożone wyżej opisanym problemem.

Produkty, których dotyczy problem

  • Sony CONNECT Player
  • Sony SonicStage w wersji 3.3 / 3.4
  • Sony SonicStage Mastering Studio w wersji 2.1.00 / 2.2.01

Instalacja

Plik instalacyjny o nazwie GracenoteUpdateForSony.exe zajmuje 2,9 MB.

Jeżeli przeglądarka udostępnia opcję uruchomienia lub otwarcia programu, można jej użyć po kliknięciu łącza pobierania pliku; w przeciwnym wypadku należy zwrócić uwagę na lokalizację pobranego pliku (na przykład C:/Download).

Po pobraniu pliku należy uruchomić program instalacyjny i rozpocząć aktualizację oprogramowania firmy Sony.

Po ukończeniu instalacji zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera. Należy kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Nastąpi ponowne uruchomienie komputera i proces aktualizacji zostanie ukończony.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • GracenoteUpdateForSony.exe

Rozmiar pliku

  • 2.9 Mb