Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • FDR-X1000V

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa:Aktualizacja oprogramowania systemowego do wersji 1.10 dla modelu FDR-X1000V (Windows)
 • Data wydania:26/04/2016
 • Korzyści i udoskonalenia
  • Aparat może odtąd nagrywać pliki w formacie XAVC S kompatybilnym z kartami SDHC i SDXC

   * Podczas nagrywania filmów w formacie XAVC S wymagane jest użycie karty SD o klasie prędkości 10 lub UHS o klasie prędkości U1 lub wyższej. (Podczas nagrywania filmu z prędkością 100 MB/s lub wyższą wymagane jest UHS o klasie prędkości U3).
   *Jeśli przez dłuższy czas do nagrywania filmów w formacie XAVC S używana jest karta pamięci SDHC, nagrane filmy zostaną podzielone na pliki wielkości 4 GB. Podzielone pliki można połączyć w jeden plik za pomocą PlayMemories Home.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja oprogramowania systemowego jest kompatybilna z najczęściej używanymi wersjami systemu Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Uwagi:
  * Wersja Starter nie jest obsługiwana.

Sprzęt komputerowy

Najnowsza wersja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 500 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania kamery
  • W pełni naładowany akumulator serii NP-BX1 lub zasilacz sieciowy
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla USB.

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego należy korzystać z całkowicie naładowanego akumulatora NP-BX1 lub zasilacza sieciowego.
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora, ponieważ z powodu utraty zasilania kamera może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego może zająć około 15 minut. Zalecamy podjąć odpowiednie działania, aby komputer nie przeszedł w tryb uśpienia ani hibernacji. Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia lub hibernacji (aktualizacja zostanie przerwana), należy uruchomić ponownie proces aktualizacji od początku.

Jak pobrać narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego):

 1. Zalogować się jako administrator.
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_FDRX1000VV110.exe.
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

  W przypadku systemu Windows 8.1 i Windows 10:

  W przypadku ustawień początkowych przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Kliknąć kafelek Desktop [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Explorer [Eksplorator] odszukać pobrany plik w folderze Downloads [Pobrane].

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania systemowego modelu FDR-X1000V do wersji 1.10.

Krok 1: Uruchom narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego)

 1. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany uprzednio plik [Update_FDRX1000VV110.exe], aby uruchomić narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).


  Zostanie wyświetlone okno narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).

 3. Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB. Na ekranie LCD aparatu pojawia się komunikat „USB Mode” [Tryb USB].
  Uwaga: Jeśli komputer nie znajdzie kamery, na monitorze komputera wyświetli się komunikat „Could not find the camera for this update” [Nie można znaleźć kamery przeznaczonej do tej aktualizacji]. Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłączyć kabel USB od aparatu, a następnie podłączyć go ponownie.
  • Jeśli w komputerze jest inne wolne gniazdo USB, należy do niego podłączyć kabel USB.
 4. Sprawdź, czy na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera widoczna jest ikona .
 5. Po sprawdzeniu powyższego kliknij Next (Dalej) w narzędziu Firmware Updater.
  W narzędziu Firmware Updater (Aktualizacja oprogramowania wbudowanego) zostanie wyświetlony poniższy ekran.

  Kliknij, aby powiększyć


  Jednocześnie na ekranie LCD aparatu zostanie wyświetlony komunikat „Follow computer instructions” (Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera). - Od tego momentu nie można wyłączać aparatu do momentu zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania systemowego.
 6. Jeśli w polu [Current version] (Bieżąca wersja) widoczne jest oznaczenie wersji [Ver.1.00], kliknij [Next] (Dalej).
  Jeśli w polu [Current version] (Bieżąca wersja) wyświetlane jest oznaczenie [Ver.1.10], aktualizacja nie jest wymagana. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć Finish (Zakończ).. Wyłączyć aparat, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć aparat.

 7. Pojawi się następujący ekran.


 8. Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran i rozpocznie się aktualizacja. Podczas aktualizacji (przez około 15 minut) wyświetlany będzie pasek postępu.
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.
 9. Po zakończeniu aktualizacji kamera automatycznie uruchomi się ponownie. Należy upewnić się, że kamera została uruchomiona, i poczekać, aż włączy się ekran LCD. Po włączeniu się ekranu LCD kliknąć przycisk [Finish] (Zakończ) i odłączyć kabel USB.

Krok 2: Sprawdź, czy aktualna wersja oprogramowania systemowego aparatu to Ver.1.10.

 1. Naciśnij przycisk NEXT lub PREV, aby wybrać [SETUP] - [CONFG] - [VER.], a następnie naciśnij przycisk ENTER. Jeśli zostanie wyświetlone Ver.1.10, oznacza to, że wersją oprogramowania systemowego jest Ver.1.10.