Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • FDR-X1000V

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa:Aktualizacja oprogramowania systemowego do wersji 1.10 dla modelu FDR-X1000V (Mac)
 • Data wydania:26/04/2016
 • Korzyści i udoskonalenia
  • Aparat może odtąd nagrywać pliki w formacie XAVC S kompatybilnym z kartami SDHC i SDXC

   * Podczas nagrywania filmów w formacie XAVC S wymagane jest użycie karty SD o klasie prędkości 10 lub UHS o klasie prędkości U1 lub wyższej. (Podczas nagrywania filmu z prędkością 100 MB/s lub wyższą wymagane jest UHS o klasie prędkości U3).
   *Jeśli przez dłuższy czas do nagrywania filmów w formacie XAVC S używana jest karta pamięci SDHC, nagrane filmy zostaną podzielone na pliki wielkości 4 GB. Podzielone pliki można połączyć w jeden plik za pomocą PlayMemories Home.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującymi wersjami systemu Mac:
 • Mac OS X w wersjach 10.9-10.11

Sprzęt komputerowy

Najnowsza wersja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 500 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Note:Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania kamery
  • W pełni naładowany akumulator serii NP-BX1 lub zasilacz sieciowy
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla USB.

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego należy korzystać z całkowicie naładowanego akumulatora NP-BX1 lub zasilacza sieciowego.
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora, ponieważ z powodu utraty zasilania kamera może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego może zająć około 15 minut. Zalecamy podjąć odpowiednie działania, aby komputer nie przeszedł w tryb uśpienia ani hibernacji. Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia lub hibernacji (aktualizacja zostanie przerwana), należy uruchomić ponownie proces aktualizacji od początku.

Jak pobrać narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego):

 1. Zalogować się jako administrator.
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_FDRX1000VV110.dmg.
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania systemowego modelu FDR-X1000V do wersji 1.10.

Krok 1: Uruchom narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego)

 1. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik [Update_FDRX1000VV110.dmg]. Na razie nie podłączaj aparatu.
 3. Rozpocznie się wyodrębnianie pliku [Update_FDRX1000VV110].
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę [SystemSoftwareUpdater].
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra zostanie wyświetlony monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisz hasło logowania do konta administratora. 6. Zostanie uruchomione narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego). 7. Przed rozpoczęciem procedury wyjmij kartę pamięci z aparatu. Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
  Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawi się komunikat „USB Mode” (Tryb USB).
 8. Po potwierdzeniu ma wyświetlaczu LCD aparatu kliknąć [Next] (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.

 9. Jeśli w polu [Current version] (Bieżąca wersja) widoczne jest oznaczenie wersji [Ver.1.00], kliknij [Next] (Dalej).
  Jeśli w polu [Current version] (Bieżąca wersja) wyświetlane jest oznaczenie [Ver.1.10], aktualizacja nie jest wymagana. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć Finish (Zakończ).. Wyłączyć aparat, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć aparat.
 10. Pojawi się następujący ekran.


 11. Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran i rozpocznie się aktualizacja. Podczas aktualizacji (przez około 15 minut) wyświetlany będzie pasek postępu.
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.
 12. Po zakończeniu aktualizacji kamera automatycznie uruchomi się ponownie. Należy upewnić się, że kamera została uruchomiona, i poczekać, aż włączy się ekran LCD. Po włączeniu się ekranu LCD kliknąć przycisk [Finish] (Zakończ) i odłączyć kabel USB.

Krok 2: Sprawdź, czy aktualna wersja oprogramowania systemowego aparatu to Ver.1.10.

 1. Naciśnij przycisk NEXT lub PREV, aby wybrać [SETUP] - [CONFG] - [VER.], a następnie naciśnij przycisk ENTER. Jeśli zostanie wyświetlone Ver.1.10, oznacza to, że wersją oprogramowania systemowego jest Ver.1.10.