Informacja o tym pliku do pobrania

EzRecover to oprogramowanie umożliwiające przywrócenie struktury danych w urządzeniu GIGA PANEL, jeżeli z jakiegokolwiek powodu ulegnie ona uszkodzeniu podczas transferu plików.

Jeżeli kabel USB zostanie odłączony podczas transferu danych pamięć typu flash w urządzeniu GIGA PANEL może zostać uszkodzona i nie będzie można odtwarzać plików audio zapisanych w urządzeniu GIGA PANEL.

Oprogramowanie EzRecover należy zainstalować na komputerze przed przeniesieniem plików audio z komputera do urządzenia GIGA PANEL.

UWAGA:

Program EzRecover jest zapisany w urządzeniu GIGA PANEL. Należy zainstalować program EzRecover na komputerze przed przystąpieniem do przenoszenia pierwszego pliku. Jeżeli nastąpi uszkodzenie plików, nie można zainstalować programu EzRecover na komputerze.

Wymagania systemowe

Zgodne systemy operacyjne:
 • Microsoft Windows® 2000
 • Microsoft Windows® XP
Język:
 • angielski, niemiecki, francuski, włoski, holenderski, hiszpański, koreański, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny)

Instalacja

Podłączanie
 1. Podłączyć urządzenie GIGA PANEL do komputera kablem USB.
 2. Po otwarciu okna Removable Disk [Nośnik wymienny] program EzRecover.exe jest kopiowany z urządzenia GIGA PANEL na komputer.
 3. Jeżeli okno Removable Disk [Nośnik wymienny] nie otwiera się, kliknąć ikonę My Computer [Mój komputer], Removable Disk [Nośnik wymienny] na komputerze.
 4. Kliknąć dwukrotnie plik EzRecover.exe na komputerze. Zostanie wyświetlone okno dialogowe kreatora instalacji programu Ez Recover.
 5. Kliknąć przycisk Next [Dalej].
 6. Zaznaczyć pole wyboru I accept the terms of the license agreement [Akceptuję warunki umowy licencyjnej].
 7. Kliknąć przycisk Next [Dalej]. Rozpoczyna się instalacja programu.
 8. Zaznaczyć pole wyboru Finish [Zakończ].
Formatowanie urządzenia GIGA PANEL

Urządzenie GIGA PANEL należy sformatować za pomocą oprogramowania EzRecover w następujących przypadkach.

 • Nie można skopiować pliku na komputer.
 • Plik z urządzenia GIGA PANEL nie jest rozpoznawany przez komputer.
 1. Kliknąć przycisk Start, wskazać polecenie All Programs [Wszystkie programy], Sony EzRecover, a następnie kliknąć program EzRecover.
 2. Podłączyć urządzenie GIGA PANEL do komputera kablem USB.
 3. Zaznaczyć pole wyboru Format Disk [Formatuj dysk].

UWAGI:

 • Po ukończeniu formatowania należy wyjść z programu EzRecover i odłączyć kabel USB.
 • Nie można przywrócić plików audio za pomocą programu EzRecover.
 • Po sformatowaniu z wykorzystaniem programu EzRecover wszystkie pliki z urządzenia GIGA PANEL są usuwane.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • ezrecover.exe

Rozmiar pliku

 • 2.2 Mb