Informacja o tym pliku do pobrania

Informacje o aktualizacji (02.12.2010)

Dziękujemy za nieustające zainteresowanie produktami firmy Sony.

Firma Sony stale dba o jakość produktów oraz o zadowolenie klientów, w związku z czym oferuje aktualizację oprogramowania wbudowanego aparatów DSLR-A850 / DSLR-A900.

Ważne:

Jeśli nie można przeprowadzić aktualizacji oprogramowania wbudowanego, należy skontaktować się z firmą Sony.

Po zaktualizowaniu oprogramowania aparatu należy sformatować nośnik danych lub usunąć z niego plik aktualizacji "DSCA850.APP" lub "DSCA900.APP".

Sposób określania wersji oprogramowania wbudowanego

 1. Przesunąć przełącznik POWER do pozycji ON [Włączony].
 2. Nacisnąć przycisk MENU.
 3. Przy wyświetlonym menu nacisnąć przycisk DISP [Wyświetl].
 4. Wersja oprogramowania wbudowanego zostanie wyświetlona w oknie na ekranie LCD.
 5. Nacisnąć środek selektora uniwersalnego, aby zamknąć okno.
Uwaga: jeśli oprogramowanie wbudowane jest już w wersji 2.00, aktualizacja oprogramowania nie jest wymagana.

Modele, których dotyczy informacja

 • Aparat DSLR-A850 / DSLR-A900 z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 1.00

Ulepszenia

Ten program narzędziowy służy do aktualizacji oprogramowania wbudowanego aparatu DSLR-A850 / DSLR-A900 do wersji 2.00, co zapewnia następujące korzyści:

 • Do menu ustawień własnych 2 została dodana opcja Release w/o Lens [Zwolnij bez obiektywu]

  Zwolnienie migawki jest teraz możliwe nawet wtedy, gdy do aparatu nie jest podłączony obiektyw (tryb P/A/S/M i Auto).

 • Zakres kompensacji ekspozycji został zwiększony

  Zakres kompensacji ekspozycji został zwiększony do ±5 EV (przed aktualizacją: ±3 EV).

 • Do funkcji fotografowania z bracketingiem dodano dodatkowe ustawienie umożliwiające zmianę skoku ekspozycji

  Do funkcji bracketingu seryjnego i bracketingu pojedynczego zostało dodane następujące ustawienie:
  Skok bracketingu ekspozycji można teraz ustawić na 3 EV. W takim przypadku aparat wykona trzy zdjęcia z ekspozycją ([3,0 EV- +3,0 EV]). (Przed aktualizacją: do 2,0 EV).

 • Funkcja AF została poprawiona

  Szybkość autofokusu została poprawiona. Poprawa jest widoczna głównie podczas korzystania z teleobiektywu, jednakże efekt ten jest zależny od warunków fotografowania.

Wymagania systemowe

 • Sprzęt komputerowy
  • Port USB lub gniazdo kart zgodne z nośnikiem danych, który zostanie użyty.
  • Co najmniej 5 MB wolnego miejsca na dysku twardym.
  • Co najmniej 32 MB pamięci RAM.

 • Źródło zasilania aparatu
  • Podczas wykonywania aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy korzystać z w pełni naładowanego akumulatora NP-FM500H lub zasilacza/ładowarki AC-PW10AM (sprzedawanego oddzielnie).

 • Kabel USB
  • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem
   (jeśli komputer nie posiada gniazda kart odpowiedniego dla nośnika danych).

   Uwaga: prawidłowe działanie nie jest gwarantowane, jeśli użyty zostanie kabel USB inny niż dostarczony z urządzeniem.

 • Nośnik danych
  • Wymagany jest jeden z następujących nośników danych:
   • Karta pamięci Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Memory Stick PRO-HG Duo* o pojemności co najmniej 16 MB.
    * W sekcji tej używany będzie termin "Memory Stick Duo".
   • Karta pamięci CF (Compact Flash) o pojemności co najmniej 16 MB.
   Uwaga: nośnik danych MUSI zostać najpierw sformatowany za pomocą aparatu. Przed rozpoczęciem formatowania należy wykonać kopię zapasową danych, ponieważ podczas formatowania zostaną usunięte wszystkie dane (łącznie z obrazami chronionymi) i nie będzie można ich przywrócić.

Instalacja

 • Krok 1 - Pobrać aktualizację oprogramowania wbudowanego na komputer.  • Upewnić się, że nie są uruchomione żadne programy poza przeglądarką internetową.
  • Należy zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego znajdujące się na dole strony. Po przeczytaniu tej umowy zaznaczyć pole wyboru "Oświadczam, że znam i akceptuję warunki zawarte w oświadczeniu o zrzeczeniu się odpowiedzialności.", znajdujące się w obszarze pobierania właściwym dla posiadanego modelu aparatu i systemu operacyjnego.
  • Kliknąć strzałkę w prawej części ekranu.
  • Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).

 • Krok 2 - Wyodrębnić pobrany plik.  Aby wyodrębnić dane, należy dwukrotnie kliknąć pobrany plik. W zależności od systemu operacyjnego plik może zostać wyodrębniony automatycznie po pobraniu.

  Zostanie utworzony następujący plik: "DSCA850.APP"* [rozmiar pliku: 6 895 968 bajtów] lub "DSCA900.APP"* [rozmiar pliku: 6 893 472 bajty] zależnie od pliku, który został pobrany.
  (*)W zależności od ustawień systemu operacyjnego rozszerzenie pliku może nie być widoczne.


 • Krok 3 - Skopiować plik aktualizacji na nośnik danych (kartę pamięci Memory Stick Duo/kartę pamięci CF).  • Przygotować nośnik danych (kartę pamięci Memory Stick Duo/kartę pamięci CF) do korzystania podczas aktualizacji, a następnie go sformatować, używając aparatu.

   Uwaga:
   • Jeśli nośnik nie jest sformatowany, aktualizacja się nie rozpocznie.
   • Uwaga: w wyniku formatowania zostaną usunięte wszelkie dane, włącznie z chronionymi obrazami - nie będzie możliwe ich przywrócenie.

   Formatowanie nośnika danych:

   1. Przesunąć przełącznik POWER do pozycji ON [Włączony].
   2. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie sprawdzić, czy opcja Memory card [Karta pamięci] na 2. stronie ustawień ma wartość odpowiadającą nośnikowi używanemu do aktualizacji (karta pamięci Memory Stick Duo / karta pamięci CF).
   3. Za pomocą selektora uniwersalnego wybrać opcję Format [Formatuj] na pierwszej stronie menu odtwarzania, a następnie nacisnąć jego przycisk środkowy.
   4. Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Wybrać opcję OK za pomocą selektora uniwersalnego, a następnie nacisnąć jego przycisk środkowy.
   5. Po zakończeniu formatowania nacisnąć przycisk MENU, aby wyłączyć menu.

  • Jeśli komputer jest wyposażony w gniazdo kart zgodne z kartą pamięci Memory Stick Duo lub kartą pamięci CF:

   • Włożyć sformatowany za pomocą aparatu nośnik danych do gniazda kart w komputerze.
   • Skopiować plik aktualizacji "DSCA850.APP" lub "DSCA900.APP" (zależnie od posiadanego modelu aparatu) do katalogu głównego nośnika danych.

    Uwaga: nośnik danych MUSI zostać najpierw sformatowany za pomocą aparatu. Należy przygotować kopię zapasową danych przed formatowaniem, ponieważ podczas formatowania wszystkie dane zostaną utracone bezpowrotnie (w tym chronione obrazy).

  • Jeśli komputer nie jest wyposażony w gniazdo kart zgodne z kartą pamięci Memory Stick Duo lub kartą pamięci CF:

   • Włożyć sformatowany nośnik danych do aparatu (upewnić się, że nośnik danych został sformatowany za pomocą aparatu, a nie komputera).
   • Włożyć do aparatu w pełni naładowany akumulator (NP-FM500H) lub podłączyć zasilacz do aparatu.
   • Przesunąć przełącznik POWER do pozycji On [Włączony].
   • Nacisnąć przycisk MENU, aby wyświetlić menu nagrywania.
   • Wybrać stronę 2 menu ustawień za pomocą selektora uniwersalnego i sprawdzić, czy dla pozycji USB connection [Połączenie USB] ustawiona jest opcja Mass Storage [Pamięć masowa].   • Jeśli nie, zmienić ustawienie na Mass Storage [Pamięć masowa] w następujący sposób:

    • Wybrać pozycję USB connection [Połączenie USB] za pomocą selektora uniwersalnego.
    • Nacisnąć środek selektora uniwersalnego.
    • Wybrać opcję Mass Storage [Pamięć masowa] za pomocą selektora uniwersalnego, a następnie nacisnąć środek selektora.

   • Nacisnąć przycisk MENU, aby wyłączyć menu.
   • Podłączyć aparat do komputera za pomocą kabla USB dostarczonego z aparatem.
   • Skopiować plik aktualizacji "DSCA850.APP" lub "DSCA900.APP" (zależnie od posiadanego modelu aparatu) do katalogu głównego nośnika danych umieszczonego w aparacie.
   • Po zakończeniu kopiowania pliku odłączyć kabel USB.

 • Krok 4 - Zaktualizować oprogramowanie wbudowane aparatu.  Ważne:
  • Podczas wykonywania aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy korzystać z w pełni naładowanego akumulatora NP-FM500H lub zasilacza/ładowarki AC-PW10AM (sprzedawanego oddzielnie).
  • W trakcie procesu aktualizacji oprogramowania wbudowanego nie należy wyjmować akumulatora ani zasilacza, ponieważ aparat może zostać trwale uszkodzony.


  1. Przesunąć przełącznik POWER do pozycji ON [Włączony], wybrać typ karty pamięci, która zostanie użyta do aktualizacji (karta pamięci Memory Stick Duo/karta pamięci CF), a następnie przesunąć przełącznik POWER do pozycji OFF [Wyłączony].
  2. Włożyć do aparatu nośnik danych zawierający plik aktualizacji. Nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU, jednocześnie przesuwając przełącznik POWER do pozycji ON [Włączony].  3. Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.   Jeśli na ekranie LCD nie wyświetli się okno z potwierdzeniem:

   1. Jeśli nośnik nie jest sformatowany, aktualizacja się nie rozpocznie.
   2. Sprawdzić, czy plik aktualizacji "DSCA850.APP" lub "DSCA900.APP" znajduje się w katalogu głównym nośnika danych.

  4. Za pomocą selektora uniwersalnego wybrać przycisk OK, a następnie nacisnąć środek selektora w celu potwierdzenia. Jeśli wybrany zostanie przycisk Cancel [Anuluj], operacja zostanie anulowana.


  5. Rozpocznie się proces aktualizacji.  6. Po zakończeniu procesu aktualizacji zostanie wyświetlony komunikat informujący, że aktualizacja została ukończona i że aparat uruchomi się ponownie w sposób automatyczny za około 10 sekund.

   Należy poczekać, aż aparat uruchomi się ponownie.  7. Po ponownym uruchomieniu aparatu przesunąć przełącznik POWER do pozycji OFF [Wyłączony] i wyjąć nośnik danych.


 • Krok 5 - Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego.  1. Przesunąć przełącznik POWER do pozycji ON [Włączony].
  2. Nacisnąć przycisk MENU.
  3. Przy wyświetlonym menu nacisnąć przycisk DISP [Wyświetl].
  4. Wersja oprogramowania wbudowanego zostanie wyświetlona w oknie na ekranie LCD.
  5. Nacisnąć środek selektora uniwersalnego, aby zamknąć okno.
  Ważne:
  • Jeśli nie można przeprowadzić aktualizacji oprogramowania wbudowanego, należy skontaktować się z firmą Sony.
  • Po zaktualizowaniu oprogramowania aparatu należy sformatować nośnik danych lub usunąć z niego plik aktualizacji "DSCA850.APP" lub "DSCA900.APP".
 • Krok 6 - Pobrać instrukcję opisującą sposób korzystania z najnowszych funkcji.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • DSLRA900v20.exe