Informacja o tym pliku do pobrania

Posiadacze aparatu DSLR-A700 powinni pobrać narzędzie "Interval Shooting Set-up Tool".

Jego uruchomienie, po zainstalowaniu najnowszej wersji oprogramowania "Sony Image Data Suite" dostępnego pod tym adresem, powoduje aktywację funkcji fotografowania z interwalometrem dla pilota.

Instalacja

Pobierz
 1. Upewnij się, że nie sš uruchomione żadne programy poza przeglšdarkš internetowš.
 2. Na dole strony musisz zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Po przeczytaniu umowy kliknij przycisk „Accept“ (Akceptuję) aby rozpoczšć pobieranie.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku IntervalTimer_A700.exe o wielkoœci 62.3 KB (63 840 bajtów).
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).
Uruchamianie
 1. Kliknij dwukrotnie pobrany plik IntervalTimer_A700.exe.
 2. Wyœwietli się ekran informacyjny polecenia, a po zakończeniu jego wykonywania wyœwietli się komunikat "Completed" ("Zakończono").

  Uwaga:Do uruchomienia narzędzia wymagane jest oprogramowanie "Sony Image Data Suite" dostępne pod tym adresem.
  Jeœli na komputerze skonfigurowano wiele kont użytkowników, narzędzie należy uruchomić z każdego konta.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • IntervalTimer_A700.exe