Informacja o tym pliku do pobrania

Dziękujemy za nieustające zainteresowanie produktami firmy Sony.

Firma Sony stale dba o jakość produktów oraz o zadowolenie klientów, w związku z czym oferuje aktualizację oprogramowania wbudowanego aparatów DSLR-A380. Aby zapoznać się ze sposobem pobierania aktualizacji oprogramowania wbudowanego oraz jego instalacji, należy przejść do rozdziału Download and Installation procedure [Procedura pobierania i instalacji] w poniższym dokumencie.

Po przeczytaniu informacji na temat oprogramowania wbudowanego, należy kliknąć przycisk Accept [Akceptuj] i uruchomić kopiowanie oprogramowania odpowiadającego wybranemu przez użytkownika modelowi aparatu.

Informacja o tym pliku do pobrania

Data wydania:
 • 05/11/2009
Modele, których dotyczy informacja
 • DSLR-A380
Odpowiednia wersja oprogramowania wbudowanego
 • Wersja 1.00
Usprawnienia w porównaniu do poprzednich wersji oprogramowania wbudowanego

Gdy Metering mode [Tryb pomiaru] to Center weighted [Centralnie ważony] lub Spot [Punktowy], po wyregulowaniu ostrości naświetlanie zostanie zatrzymane. (Podczas robienia zdjęć w trybie AF).

Przygotowania

Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego zgodnie z niżej podaną instrukcją:

Jeśli oprogramowanie wbudowane jest w wersji 1.10, nie ma potrzeby przeprowadzania aktualizacji.

 1. Włączyć zasilanie aparatu.
 2. Nacisnąć przycisk MENU i wyświetlić opcje menu.
 3. Za pomocą przycisków pionowych przycisku kontrolnego, wybrać zakładkę 3 z menu ustawień.
 4. Naciskając przycisk "w dół" przycisku kontrolnego, wybrać opcję Version [Wersja]. 5. Nacisnąć środkową część przycisku kontrolnego.
 6. Na wyświetlaczu LCD pojawi się aktualna wersja oprogramowania wbudowanego. 7. Nacisnąć środkową część przycisku kontrolnego i zamknąć ekran z numerem wersji.

Wymagania systemowe

 • Windows® 8
  Windows® 7
 • Źródło zasilania aparatu
  W pełni naładowany akumulator NP-FH50 lub zasilacz sieciowy AC-PW10AM (sprzedawane oddzielnie)
  Aktualizację można przeprowadzić tylko wtedy, kiedy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera przynajmniej 3 paski. Należy stosować odpowiedni akumulator lub zasilacz sieciowy AC-PW10AM (sprzedawane oddzielnie).
 • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem
  Kabel ten będzie potrzebny, jeśli komputer nie posiada odpowiedniego dla nośnika danych gniazda karty.

  Nie można zagwarantować prawidłowego działania operacji w przypadku stosowania ogólnie dostępnych kabli USB.
 • Nośnik danych
  Jeden z poniższych nośników danych: karta pamięci Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD lub SDHC.

  Uprzednio należy sformatować nośnik danych aparatu. Przed formatowaniem należy sporządzić kopię zapasową danych nośnika danych.

Instalacja

 • Krok 1 - Pobranie i zapisanie aktualizacji oprogramowania wbudowanego  • Upewnić się, że nie są uruchomione żadne inne programy poza przeglądarką internetową.
  • Zaakceptować warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego znajdujące się na dole strony. Po przeczytaniu umowy kliknąć przycisk Accept [Akceptuj]. Pojawi się okno.
  • Kliknąć link Download it [Pobierz] odpowiadający systemowi operacyjnemu komputera.
  • Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).

 • Krok 2 - Rozpakowanie pobranego pliku.  Dwukrotnie kliknąć pobrany plik i rozpakować go. W zależności od systemu operacyjnego plik może zostać rozpakowany automatycznie bezpośrednio po pobraniu.  Rysunek przedstawia pobranie pliku aktualizującego dla aparatu DSLR-A380 (dla Windows ®). Nazwa pliku aktualizacyjnego dla aparatu DSLR-A230 to DSCA230V110.exe, a dla aparatu DSLR-A380 - DSCA380V110.exe.

  Po rozpakowaniu powinien utworzyć się następujący plik:
  (*) Rozszerzenie pliku (*.APP) może nie być wyświetlane - zależy to od ustawień komputera.
  (*) Ponieważ jest to plik zawierający oprogramowanie wbudowane przeznaczone do aparatu, nie ma potrzeby otwierania go na komputerze.
 • Krok 3 - Kopiowanie pliku aktualizującego na nośnik danych (kartę pamięci Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / SD / SDHC)  • Przygotować nośnik danych (kartę pamięci Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / SD / SDHC) do zastosowania podczas aktualizacji.
   Uprzednio należy sformatować nośnik danych aparatu.

   Uwaga:

   • Jeśli nie rozpocznie się od sformatowania nośnika danych, aktualizacja oprogramowania wbudowanego może się nie rozpocząć.
   • W wyniku formatowania zostaną bezpowrotnie usunięte wszelkie dane, w tym chronione obrazy.

   Formatowanie nośnika danych:

   1. Wyłączyć zasilanie aparatu, a następnie wprowadzić do aparatu przygotowany nośnik danych. Upewnić się, że włącznik karty pamięci jest po stronie wprowadzonego nośnika.   2. Przesunąć przełącznik POWER [ZASILANIE] w pozycję ON [WŁĄCZONE].
   3. Nacisnąć przycisk MENU i wyświetlić menu, a następnie za pomocą przycisków kontrolnych wybrać menu-1 Playback [Odtwarzanie].
   4. Za pomocą selektora uniwersalnego wybrać opcję Format [Formatuj] z menu-1 opcji odtwarzania, a następnie nacisnąć środkowy przycisk selektora.
   5. Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Wybrać opcję OK za pomocą selektora uniwersalnego, a następnie nacisnąć jego przycisk środkowy.
   6. Po zakończeniu formatowania nacisnąć przycisk MENU, aby je wyświetlić.

  • Skopiować plik aktualizacyjny na nośnik danych
   Skopiować plik aktualizacyjny (DSCAxxx.APP) na sformatowany nośnik danych (kartę pamięci Memory Stick Pro Duo / SD).
  • Gdy komputer jest wyposażony w gniazdo karty odpowiednie dla tego nośnika danych.

   • Wprowadzić sformatowany za pomocą aparatu nośnik danych do gniazda karty w komputerze.
   • Skopiować rozpakowany plik aktualizacyjny (DSCAxxx.APP) do głównego foldera nośnika danych.    Uwaga: nośnik danych MUSI zostać najpierw sformatowany za pomocą aparatu. Należy przygotować kopię zapasową danych przed formatowaniem, ponieważ podczas formatowania wszystkie dane zostaną utracone bezpowrotnie (w tym chronione obrazy).

   • Gdy komputer nie jest wyposażony w gniazdo karty zgodne z kartą Memory Stick Duo:

    Przed rozpoczęciem kopiowania pliku, sprawdzić połączenie USB.
    • Wprowadzić baterię do aparatu (lub podłączyć zasilacz sieciowy AC-PW10AM)
    • Włożyć sformatowany nośnik danych do aparatu (upewnić się, że nośnik danych został sformatowany za pomocą aparatu, a nie komputera).
    • Przesunąć przełącznik POWER [ZASILANIE] w pozycję ON [WŁĄCZONE].
    • Nacisnąć przycisk MENU i za pomocą przycisku kontrolnego wyświetlić 3 w menu ustawień.
    • Sprawdzić, czy dla opcji USB connection [Połączenie USB] wybrano ustawienie Mass Storage [Pamięć masowa].    • Podłączyć aparat do komputera za pomocą kabla USB.    • Wybrać rozpakowany plik aktualizacyjny (DSCAxxx.APP) i skopiować go z komputera do głównego foldera nośnika danych aparatu.    • Po zakończeniu kopiowania pliku odłączyć kabel USB.
 • Krok 4 - Aktualizacja oprogramowania wbudowanego aparatu.  Ważne: Podczas wykonywania aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy korzystać z w pełni naładowanego akumulatora NP-FH50 lub zasilacza sieciowego AC-PW10AM (sprzedawanych oddzielnie).
  W trakcie procesu aktualizacji oprogramowania wbudowanego nie należy wyjmować baterii ani zasilacza, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie aparatu.

  1. Wyłączyć zasilanie aparatu, a następnie wprowadzić do aparatu przygotowany nośnik danych. Upewnić się, że włącznik karty pamięci jest po stronie wprowadzonego nośnika.  2. Nacisnąć przycisk MENU i nie zwalniając go, włączyć zasilanie.

  3. Po pojawieniu się okna potwierdzenia za pomocą przycisku kontrolnego wybrać opcję OK, a następnie potwierdzić wybór naciskając środkową część tego przycisku.   Kiedy na wyświetlaczu LCD nie wyświetla się okno potwierdzenia:

   • Jeśli nośnik danych nie został sformatowany, aktualizacja może się nie rozpocząć.
   • Sprawdzić, czy plik aktualizacyjny (DSCAxxx.app) znajduje się w głównym folderze nośnika danych.
  4. Procedura aktualizacji uruchomi się i pojawi się następujący ekran.  5. Nie wyłączać aparatu do momentu zakończenia aktualizacji (zajmie ona około 30 sekund).
  6. Po zakończeniu procedury aktualizacji pojawi się następujący ekran. Należy poczekać około 10 sekund, ponieważ aparat uruchomi się automatycznie.  7. Po ponownym włączeniu się aparatu wyłączyć go i wyjąć nośnik danych. Następnie sprawdzić, czy aktualizacja wersji oprogramowania wbudowanego wykonała się prawidłowo.
 • Krok 5 - Sprawdzenie wersji oprogramowania wbudowanego.
  1. Włączyć zasilanie aparatu.
  2. Nacisnąć przycisk MENU i wyświetlić opcje menu.
  3. Za pomocą przycisków pionowych przycisku kontrolnego, wybrać zakładkę 3 z menu ustawień.
  4. Naciskając przycisk "w dół" przycisku kontrolnego, wybrać opcję Version [Wersja].  5. Nacisnąć środkową część przycisku kontrolnego.
  6. Na wyświetlaczu LCD pojawi się aktualna wersja oprogramowania wbudowanego. Upewnić się, że numer aktualnej wersji to 1.10.  7. Nacisnąć środkową część przycisku kontrolnego i zamknąć ekran z numerem wersji.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • /DSCA380V110.exe