Informacja o tym pliku do pobrania

Usługa pobierania działała do 31 marca 2017 r.
To oprogramowanie sprzętowe dotyczy tylko europejskich aparatów Alpha
Urządzenie docelowe
 • Aparat DSLR-A100 - korpus z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 1.00, 1.01, 1.02 lub 1.03
 • Aparat DSLR-A100K - zestaw obiektywów zmiennoogniskowych z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 1.00, 1.01, 1.02 lub 1.03
 • Aparat DSLR-A100W - zestaw obiektywów zmiennoogniskowych z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 1.00, 1.01, 1.02 lub 1.03
 • Aparat DSLR-A100H - zestaw obiektywów zmiennoogniskowych z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 1.00, 1.01, 1.02 lub 1.03
Ulepszenia

Dzięki tej aktualizacji aparat będzie umożliwiał wyświetlanie informacji (ogniskowej) obiektywu zmiennoogniskowego DT 55-200 mm F4-5.6.


Jak określić wersję oprogramowania sprzętowego
 1. Przesuń przełącznik Power do pozycji On (Włączony).
 2. Naciśnij przycisk MENU. MENU zostanie wyświetlone na ekranie LCD.
 3. Naciśnij przycisk(Wyświetl).
 4. Na ekranie LCD zostanie wyświetlone okno z informacją o wersji oprogramowania sprzętowego.

  Jeśli wyświetlona wersja oprogramowania sprzętowego to 1.00, 1.01, 1.02 lub 1.03, oprogramowanie aparatu należy zaktualizować.
  Jeśli wyświetlona wersja oprogramowania sprzętowego to 1.04, nie ma potrzeby aktualizacji oprogramowania aparatu.
Wymagania dotyczące komputera i sprzętu

Komputer musi spełniać następujące wymagania:


 1. Jeden z poniższych systemów operacyjnych:
  • Mac OS X (wersja 10.1.3 - 10.4)
 2. Port USB.
 3. Gniazdo karty zgodne z:
  • kartą Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo
  • kartami CF (Compact Flash)
  • nośnikiem Microdrive
 4. Wymagany jest jeden z następujących nośników danych:
  • Karta Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo* o pojemności co najmniej 16 MB.
   * W sekcji tej używany będzie termin "Memory Stick Duo".
  • Karta CF (Compact Flash) o pojemności co najmniej 16 MB.
  • Nośnik Microdrive.
Uwaga:

W systemie Windows 98/98SE nie jest możliwe połączenie USB między aparatem i komputerem. Dlatego komputer powinien zawierać gniazdo karty lub czytnik kart odpowiedni do stosowanego nośnika danych.

Instalacja

Krok 1 - Pobierz aktualizację oprogramowania sprzętowego na komputer.
 • Upewnij się, że nie są uruchomione żadne programy.
 • Na dole strony musisz zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Po przeczytaniu umowy kliknij przycisk "Accept" ("Akceptuję"); zostanie wyświetlone okno.
 • Kliknij łącze "Download it" ("Pobierz") odpowiadające systemowi operacyjnemu.
 • Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).
Krok 2 - Wyodrębnij pobrany plik.

Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby wyodrębnić dane. W zależności od systemu operacyjnego plik może zostać wyodrębniony automatycznie.
Zostaną utworzone dwa następujące pliki:

 • DSCA100.app [rozmiar pliku: 1 817 968 bajtów]*
 • DSCA100.str [rozmiar pliku: 162 168 bajtów]*

* W zależności od ustawień systemu operacyjnego rozszerzenie pliku może nie być widoczne.

Krok 3 - Skopiuj plik aktualizacji na nośnik danych (karta Memory Stick Duo/karta CF/nośnik Microdrive).
 • Jeśli komputer jest wyposażony w gniazdo karty zgodne z kartą Memory Stick Duo, kartą CF lub nośnikiem Microdrive:
  • Włóż sformatowany za pomocą aparatu nośnik danych do gniazda karty w komputerze.
  • Skopiuj pliki aktualizacji (DSCA100.app i DSCA100.str) do katalogu głównego nośnika danych.
  • Jeśli komputer nie jest wyposażony w gniazdo karty zgodne z kartą Memory Stick Duo, kartą CF lub nośnikiem Microdrive:
   • Włóż sformatowany nośnik danych do aparatu (upewnij się, że nośnik danych został sformatowany za pomocą aparatu, a nie komputera).
   • Włóż do aparatu w pełni naładowany akumulator (NP-FM55H) lub podłącz zasilacz do aparatu.
   • Przesuń przełącznik POWER do pozycji On (Włączony).
   • Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu nagrywania.
   • Za pomocą selektora () wybierz ikonę menu ustawień, a następnie naciśnij środkowy przycisk selektora, aby wyświetlić menu ustawień.
  • Sprawdź, czy w menu ustawień dla pozycji "Transfer mode" ("Tryb transferu") wybrana jest opcja "Mass storage" ("Pamięć masowa"). Jeśli nie, ustaw dla pozycji "Transfer mode" opcję "Mass storage". Wybierz pozycję "Transfer mode" ("Tryb transferu") za pomocą selektora(). Naciśnij () na selektorze, aby wyświetlić opcje dostępne w tym trybie. Wybierz opcję "Mass storage" za pomocą selektora (), a następnie naciśnij środkowy przycisk selektora.
  • Naciśnij przycisk MENU, aby zamknąć okno MENU.
  • Podłącz aparat do komputera za pomocą przewodu USB dostarczonego z aparatem.
  • Skopiuj pliki aktualizacji (DSCA100.app i DSCA100.str) do katalogu głównego nośnika danych włożonego do aparatu.
  • Po ukończeniu kopiowania pliku odłącz przewód USB.
Krok 4 - Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe aparatu.
Ważne:

Podczas wykonywania aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy korzystać z w pełni naładowanego akumulatora NP-FM55H lub zasilacza/ładowarki AV-VQ900AM (sprzedawane oddzielnie).

W trakcie procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie należy wyjmować akumulatora ani zasilacza, ponieważ w przeciwnym razie aparat może zostać trwale uszkodzony.
 • Włóż do aparatu nośnik danych (karta Memory Stick Duo/karta CF/nośnik Microdrive) zawierający pliki aktualizacji, a następnie przesuń przełącznik POWER do pozycji On (Włączony).
 • Naciśnij przycisk(Odtwarzanie).
 • Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.
 • Za pomocą selektora () podświetl "Tak", a następnie naciśnij środkowy przycisk selektora. Jeśli wybrany zostanie przycisk "Nie", operacja zostanie anulowana.
 • Rozpocznie się procedura aktualizacji.
 • Po zakończeniu procedury aktualizacji zostanie wyświetlone poniższe okno. Wyłącz aparat, a następnie wyjmij nośnik danych.
Krok 5 - Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego.
 • Przesuń przełącznik Power do pozycji On (Włączony).
 • Naciśnij przycisk MENU. MENU zostanie wyświetlone na ekranie LCD.
 • Naciśnij przycisk(Wyświetl).
 • Na ekranie LCD zostanie wyświetlone okno z informacją o wersji oprogramowania sprzętowego. Sprawdź, czy wyświetlana jest wersja oprogramowania to "Ver. 1.04".
  Ważne:
  Jeśli nie można dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego, należy skontaktować się z firmąSony. Po zaktualizowaniu oprogramowania aparatu sformatuj nośnik danych lub usuń z niego pliki aktualizacji (DSCA100.app i DSCA100.str).