Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli telewizorów:
 • DSC-W630
 • DSC-W650

Informacja o tym pliku do pobrania

Aktualizacja jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie możliwości posiadanego aparatu Cyber-Shot DSC-W630 lub DSC-W650. Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Usunięcie błędu polegającego na wyświetlaniu czasu nagrania "0:**" w następujących przypadkach:
   • Praca w trybie odtwarzania
   • Wyświetlanie daty i czasu w formacie "D-M-R"
 • Ograniczenia: Stosować całkowicie naładowany akumulator.
  Upewnić się, że plik aktualizacji jest jedynym plikiem zapisanym na karcie pamięci.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Nazwa: Program aktualizujący oprogramowanie wbudowane aparatów DSC-W630 / W650 do najnowszej wersji 02.

Wersja pliku

 • 02

Data wydania

 • 27-04-2017

Przygotowania

Stosowanie niniejszego narzędzia aktualizacyjnego nie jest konieczne, w posiadanym aparacie Cyber-Shot zainstalowano oprogramowanie wbudowane w wersji 02.
W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Nacisnąć przycisk powiększenia T i przycisk Play Back [Odtwarzanie], aby włączyć urządzenie.
 2. Nacisnąć przycisk MENU [Menu], a następnie wybrać kolejno opcje PB > Main Setting [Menu PB > Ustawienia główne].
 3. Sprawdzić numer wersji w opcji Version [Wersja] na ostatniej stronie menu Main Settings [Ustawienia główne].

  Uwaga: Jeśli nie można znaleźć opcji Version [Wersja], należy powtórzyć powyższe czynności, zaczynając od kroku 2.

Wymagania systemowe

Co będzie potrzebne?

Systemy operacyjne

 • Windows® 8
 • Windows® 7
 • Windows Vista SP2 (Wersja Starter nie jest obsługiwana)
 • Karta pamięci zawierająca plik aktualizacji.
 • Całkowicie naładowany akumulator.

Pobieranie i instalacja aktualizacji

 1. Pobieranie programu aktualizacyjnego rozpoczyna się po kliknięciu przycisku Download [Pobierz] w dolnej części tego powiadomienia.
  Pobrać plik DSCW650630V6_svc02.zip , a następnie rozpakować go po zakończeniu pobierania.
  Skopiować rozpakowany plik SONYDSCF_DSCW650630V6_svc02.ASH do katalogu głównego karty pamięci.
 2. Włożyć kartę pamięci zawierającą plik aktualizacji.
 3. Nacisnąć przycisk powiększenia T i przycisk Play Back [Odtwarzanie], aby włączyć urządzenie.
  Nacisnąć najpierw przycisk powiększenia [T], a następnie (trzymając naciśnięty przycisk powiększenia [T]) nacisnąć przycisk Play Back [Odtwarzanie]. W przypadku naciśnięcia najpierw przycisku Play Back [Odtwarzanie] nie wyświetli się wersja oprogramowania.
 4. Nacisnąć przycisk MENU [Menu], a następnie wybrać kolejno opcje PB > Main Setting [Menu PB > Ustawienia główne].
 5. Otworzyć ostatnią pozycję: Version [Wersja].
 6. Sprawdzić numer aktualnej i nowej wersji, a następnie wybrać opcję OK.
 7. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie, wybrać opcję OK. Rozpocznie się aktualizacja.
 8. Po zakończeniu aktualizacji wybrać opcję OK (aparat uruchomi się ponownie i automatycznie wyświetli się ekran początkowy).

  Aktualizacja. Trwa ona około 2 minut.

  Zakończenie aktualizacji.

Po aktualizacji

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić wersję oprogramowania, wykonując czynności opisane poniżej.

 1. Nacisnąć przycisk powiększenia T i przycisk Play Back [Odtwarzanie], aby włączyć urządzenie.
 2. Nacisnąć przycisk MENU [Menu], a następnie wybrać kolejno opcje PB > Main Setting [Menu PB > Ustawienia główne].
 3. Sprawdzić numer wersji w opcji Version [Wersja] na ostatniej stronie menu Main Settings [Ustawienia główne].
  Instalacja programu aktualizacyjnego została zakończona pomyślnie, jeśli na ekranie wyświetlana jest wersja oprogramowania 02.

  Uwaga: Jeśli nie można znaleźć opcji Version [Wersja], należy powtórzyć powyższe czynności, zaczynając od kroku 2.