Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • DSC-RX10M2

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa:Aktualizacja oprogramowania systemowego do wersji 1.30 dla modelu DSC-RX10M2 (Windows)
 • Data wydania:26/04/2016
 • Korzyści i udoskonalenia
  • Aparat może odtąd nagrywać pliki w formacie XAVC S kompatybilnym z kartami SDHC i SDXC

   * Podczas nagrywania filmów w formacie XAVC S wymagane jest użycie karty SD o klasie prędkości 10 lub UHS o klasie prędkości U1 lub wyższej. (Podczas nagrywania filmu z prędkością 100 MB/s lub wyższą wymagane jest UHS o klasie prędkości U3).
   *Jeśli przez dłuższy czas do nagrywania filmów w formacie XAVC S używana jest karta pamięci SDHC, nagrane filmy zostaną podzielone na pliki wielkości 4 GB. Podzielone pliki można połączyć w jeden plik za pomocą PlayMemories Home.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Windows:
 • Windows® XP* z dodatkiem SP3
 • Windows® Vista* z dodatkiem SP2
 • Windows® 7 z dodatkiem SP1
 • Windows® 8.1
 • Windows® 10
  Uwagi:
  * Wersja Starter nie jest obsługiwana.

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: Minimum 200 MB
 • Pamięć RAM: 512MB lub więcej
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania aparatu
  • W pełni naładowany akumulator NP-FW50
   lub
   zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie)
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera przynajmniej 3 paski. Należy stosować w pełni naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie).
 • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem
  Uwaga: W przypadku użycia innego kabla możliwość przeprowadzenia aktualizacji nie jest zagwarantowana.

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy używać całkowicie naładowanego akumulatora NP-FW50
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora, ponieważ z powodu utraty zasilania kamera może przestać działać
 • Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery
 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego trwa około 15 minut, dlatego należy uważać, żeby komputer nie przełączył się w tryb uśpienia. W razie gdyby komputer przełączył się w tryb uśpienia i aktualizacja została przerwana, należy ponownie przeprowadzić cały proces aktualizacji od początku.

Sposób pobierania aktualizacji oprogramowania wbudowanego:

 1. Zalogować się jako administrator.
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_DSCRX10M2V130.exe.
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

  Użytkownicy systemu Windows 8:

  W przypadku ustawień początkowych przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Kliknąć kafelek Desktop [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Explorer [Eksplorator] odszukać pobrany plik w folderze Downloads [Pobrane].

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania wbudowanego modelu DSC-RX10M2 do wersji 1.30.

Krok 1: Uruchamianie narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany uprzednio plik Update_DSCRX10M2V130.exe, aby uruchomić narzędzie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].


  Wyświetli się okno narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].

 3. Włączyć aparat i zgodnie z instrukcją programu Firmware Updater wybrać w aparacie opcje Menu -> Setup [Ustawienia] (podstrona 3) -> USB Connection [Połączenie USB] i sprawdzić, czy wybrana została opcja Mass Storage [Pamięć masowa]. W przypadku wybrania trybu innego niż Mass Storage [Pamięć masowa] wybrać opcję Mass Storage [Pamięć masowa].

 4. Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery. Podłączyć kamerę do komputera za pomocą kabla USB.

  Jeśli komputer nie znajdzie kamery, na monitorze wyświetli się komunikat "Could not find the camera for this update" [Nie można znaleźć kamery przeznaczonej do aktualizacji]. W takim przypadku należy wykonać następujące czynności:
  - Odłączyć kabel USB, a następnie podłączyć go ponownie.
  - Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, należy podłączyć urządzenie do innego portu. Niektóre porty USB mogą się znajdować z tyłu komputera.


  W niektórych przypadkach po podłączeniu kamery do komputera za pomocą kabla USB na monitorze może się wyświetlić monit o jego ponowne uruchomienie. W takim przypadku należy wyjąć akumulator z kamery, uruchomić ponownie komputer, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami, zaczynając od punktu 2. "Uruchamianie narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]".
 5. Kliknij przycisk [Next] (Dalej) w oknie Firmware Updater. W lewym dolnym rogu ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Jeśli aktualna wersja oprogramowania wbudowanego to 1.30 lub nowsza, aktualizacja nie jest konieczna. W takim przypadku należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ], wyłączyć aparat, wyjąć akumulator lub odłączyć zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilanie sieciowe i włączyć aparat.
 6. Kliknij przycisk [Next] (Dalej). Pojawi się następujący ekran.
 7. Proces aktualizacji rozpocznie się po automatycznym restarcie. Podczas aktualizacji wyświetla się pasek postępu (potrwa to około 15 minut).
 8. Po zakończeniu aktualizacji kamera automatycznie uruchomi się ponownie. Należy upewnić się, że kamera została uruchomiona, i poczekać, aż włączy się ekran LCD. Po włączeniu się ekranu LCD kliknij przycisk [Finish] (Zakończ) i odłącz kabel USB.

  Uwaga: Po rozpoczęciu może czasem pojawić się informacja [Please wait…] (Proszę czekać…). Jest to normalne, należy poczekać do momentu zniknięcia informacji.

Krok 2: potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego kamery (wersja 1.30)

 1. Wybierz w aparacie opcje Menu --> [Setup subpage 6] (Podstrona 6 konfiguracji] --> [Version] (Wersja).
 2. Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.