Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • DSC-RX10M2

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa:Aktualizacja oprogramowania systemowego do wersji 1.30 dla modelu DSC-RX10M2 (Mac)
 • Data wydania:26/04/2016
 • Korzyści i udoskonalenia
  • Aparat może odtąd nagrywać pliki w formacie XAVC S kompatybilnym z kartami SDHC i SDXC

   * Podczas nagrywania filmów w formacie XAVC S wymagane jest użycie karty SD o klasie prędkości 10 lub UHS o klasie prędkości U1 lub wyższej. (Podczas nagrywania filmu z prędkością 100 MB/s lub wyższą wymagane jest UHS o klasie prędkości U3).
   *Jeśli przez dłuższy czas do nagrywania filmów w formacie XAVC S używana jest karta pamięci SDHC, nagrane filmy zostaną podzielone na pliki wielkości 4 GB. Podzielone pliki można połączyć w jeden plik za pomocą PlayMemories Home.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem komputerowym Mac:
 • Mac OS X wersje 10.9-10.11

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:
 • Procesor CPU: Procesor Intel*
  * Procesory Core Solo oraz Core Duo nie są już obsługiwane.
 • Wolne miejsce na dysku: Minimum 200 MB
 • Pamięć RAM: 512MB lub więcej
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania aparatu
  • W pełni naładowany akumulator NP-FW50
   lub
   zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie)
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera przynajmniej 3 paski. Należy stosować w pełni naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie).
 • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem
  Uwaga: W przypadku użycia innego kabla możliwość przeprowadzenia aktualizacji nie jest zagwarantowana.

Pobieranie

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy korzystać z całkowicie naładowanego akumulatora NP-FW50 lub zasilacza sieciowego AC-PW20 (sprzedawanych oddzielnie).
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora ani odłączać aparatu od zasilacza sieciowego, ponieważ z powodu utraty zasilania aparat może przestać działać.
 • Wyjąć kartę pamięci z urządzenia przed rozpoczęciem procedury.
 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego trwa około 15 minut, dlatego nie wolno dopuścić do przejścia komputera w tryb uśpienia. W przypadku przejścia komputera w tryb uśpienia i przerwania aktualizacji należy przeprowadzić aktualizację w całości od początku.
 • W menu [SystemSoftwareUpdater] (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie należy wybierać opcji [About This System Software Updater] (Informacje o aktualizacji oprogramowania systemowego). Może to doprowadzić do przerwania pracy oprogramowania aktualizacyjnego, szczególnie podczas wykonywania aktualizacji.

Pobieranie narzędzia aktualizacyjnego

 1. Należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk Download [Pobierz] poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_DSCRX10M2V130.dmg].
 4. Zapisać plik na komputerze.

Instalacja

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany plik [Update_DSCRX10M2V130.dmg]. Nie podłączać na razie aparatu.
 3. The download of the [Update_DSCRX10M2V130.dmg] file will start.
 4. Kliknąć dwukrotnie ikonę Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisać hasło logowania na konto wykonawcze. 6. Uruchamia się aktualizacja oprogramowania wbudowanego.


  Kliknij, aby powiększyć


 7. Włączyć aparat.
 8. Zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] należy wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup subpage 4 --> USB Connection [Menu --> Ustawienia --> Połączenie USB] i sprawdzić, czy wybrana została opcja Mass Storage [Pamięć masowa].
  W przeciwnym razie należy należy wybrać tryb Mass Storage [Pamięć masowa]. 9. Po podłączeniu aparatu do komputera przy użyciu dostarczonego kabla USB ekran LCD aparatu wyłączy się. Należy przejść do następnego kroku.
  Uwaga: Jeśli ekran LCD aparatu nie wyłączy się, należy wykonać następujące czynności:
  • Odłączyć kabel USB od aparatu, a następnie podłączyć go ponownie.
  • Jeśli w komputerze dostępne jest wolne gniazdo USB, należy podłączyć do niego kabel USB.
 10. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej]. Na ekranie komputera wyświetli się okno przedstawione poniżej:


  Kliknij, aby powiększyć


  Jednocześnie na ekranie LCD aparatu wyświetli się komunikat Follow computer instructions [Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera]. -Od tego momentu nie można wyłączać aparatu do momentu zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
 11. Należy kliknąć przycisk [Next] (Dalej). Pojawi się następujący ekran.


  [Click to enlarge] (Kliknij, aby powiększyć)
 12. Proces aktualizacji rozpocznie się po automatycznym restarcie. Podczas aktualizacji wyświetla się pasek postępu (potrwa to około 15 minut).

  [Click to enlarge] (Kliknij, aby powiększyć)
 13. Po zakończeniu aktualizacji kamera automatycznie uruchomi się ponownie. Należy upewnić się, że kamera została uruchomiona, i poczekać, aż włączy się ekran LCD. Po włączeniu się ekranu LCD należy kliknąć przycisk [Finish] (Zakończ) i odłączyć kabel USB.

  [Click to enlarge] (Kliknij, aby powiększyć)

 14. Uwaga: Po rozpoczęciu może czasem pojawić się informacja [Please wait…] (Proszę czekać…). Jest to normalne, należy poczekać do momentu zniknięcia informacji.

Potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego aparatu: wersja o numerze 1.30

 1. Wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup subpage 6 --> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.