Informacja o tym pliku do pobrania

Informacje o aktualizacji (26/07/2011):

Dziękujemy za nieustające zainteresowanie produktami firmy Sony.

Firma Sony stale dba o jakość oraz zadowolenie klientów i dlatego oferuje aktualizację oprogramowania sprzętowego do aparatu cyfrowego DSC-HX5V. Sposób pobierania i instalowania aktualizacji oprogramowania sprzętowego można znaleźć w sekcji tego dokumentu zatytułowanej "Pobieranie i instalacja".

Ważne:

W przypadku wystąpienia problemów podczas aktualizacji oprogramowania należy skontaktować się z firmą SonySprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania aparatu

Jeśli numer seryjny oprogramowania sprzętowego zawiera się w podanym zakresie numerów, proszę przeprowadzić jego aktualizację:

 • 1450001~1488430
 • 7452701~7525448


Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego aparatu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego aparatu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
W przypadku wersji 02 lub późniejszej aktualizacja nie jest konieczna.

 1. Należy upewnić się, że aparat jest wyłączony.
 2. Nacisnąć przycisk Play Back [Odtwarzanie] znajdujący się na aparacie, przesuwając jednocześnie przycisk powiększenia na pozycję T.
 3. Nacisnąć przycisk Menu znajdujący się na aparacie.
 4. Wybrać opcję Setup [Ustawienia]
 5. Wyświetlić listę Main Setting [Ustawienia główne]. Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.

Modele, których dotyczy informacja

 • Kamera cyfrowa DSC-HX5V z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 01.

  Jeśli numer seryjny oprogramowania wbudowanego zawiera się w podanym zakresie numerów, proszę przeprowadzić jego aktualizację:

  1450001~1488430
  7452701~7525448

Ulepszenia

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego rozwiązuje problem z ustawieniami zegara w aparacie cyfrowym DSC-HX5V objawiający tym, że w momencie odbierania danych wysyłanych przez GPS, ustawienia te zostają zresetowane.

Wymagania systemowe

 • Sprzęt komputerowy
  • Procesor: Intel®
  • Wolne miejsce na dysku twardym: 200 MB lub więcej
  • Pamięć RAM: 256 MB lub więcej
 • Źródło zasilania aparatu
  • W pełni naładowany akumulator serii NP-BG1 lub NP-FG1
   lub
   Zasilacz sieciowy AC LS5A (sprzedawany oddzielnie) oraz przewód VMC-MD2 (sprzedawany oddzielnie).

   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera przynajmniej 3 paski. Należy stosować w pełni naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy AC-LS5A (sprzedawany oddzielnie) lub przewód VMC-MD2 (sprzedawany oddzielnie).
 • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem (w przypadku stosowania akumulatora).

Instalacja

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy stosować w pełni naładowany akumulator NP-BG1 lub NP-FG1, lub zasilacz sieciowy AC-LS5A (sprzedawany oddzielnie).
 • W czasie trwania aktualizacji nie można wyjmować akumulatora ani odłączać aparatu od zasilacza sieciowego, ponieważ z powodu utraty zasilania aparat może przestać działać.

Krok 1: pobranie pliku aktualizacji oprogramowania wbudowanego

 1. Zalogować się z uprawnieniami administratora.
 2. Po zapoznaniu się z treścią informacji prawnych kliknąć przycisk Download [Pobierz] znajdujący się u dołu strony.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_DSCHX5V2.dmg] (27 MB (28 341 940 bajtów)).
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).

Krok 2: aktualizacja oprogramowania wbudowanego aparatu

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany plik [Update_DSCHX5V2.dmg]. Nie podłączać na razie kamery.
 3. Kliknąć dwukrotnie ikonę [Update_DSCHX5V2], która pojawi się na pulpicie.
 4. Dwukrotnie kliknąć ikonę FirmwareUpdater [Aktualizacja oprogramowania].
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisać hasło logowania na konto wykonawcze. 6. Uruchamia się aktualizacja oprogramowania wbudowanego. 7. Zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania] należy wybrać w kamerze opcje Menu [Menu], Settings [Ustawienia] --> Main Settings [Ustawienia główne] --> USB Connect [Połączenie USB] i sprawdzić, czy wybrana została opcja Mass Storage [Pamięć masowa].
  Jeżeli nie, należy wybrać tryb Mass Storage [Pamięć masowa] . 8. Podłączyć kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
  Uwaga: Ekran LCD kamery podłączonej do komputera jest wyłączony. Należy przejść do następnego kroku.
 9. Jeżeli ekran LCD kamery jest wyłączony, kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updader [Aktualizacja oprogramowania]. Następnie w tym oknie wyświetli się obraz jak na rysunku 1, a na ekranie LCD kamery jak na rysunku 2.
  Uwaga: Od tego momentu nie można wyłączać kamery aż do zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania wbudowanego.

  rysunku 1


  rysunku 2


 10. Po wyświetleniu się ekranów jak na rysunkach 1 i 2 należy kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewej dolnej części ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji (rysunek 3).
 11. Po potwierdzeniu, że w polu Current version [Bieżąca wersja] wyświetla się wartość Ver.1 [Wersja 1], kliknąć przycisk Next [Dalej].

  Jeśli Current version [Bieżąca wersja] to Ver.2 [Wersja 2], aktualizacja nie jest wymagana. Należy kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Aby bezpiecznie zakończyć połączenie USB, należy przeciągnąć i upuścić ikonę karty pamięci lub napędu na ikonie Trash [Kosz]. Następnie odłączyć kabel USB.

  rysunku 3


 12. Pojawi się ekran przedstawiony na rysunku 4.

  Zgodnie z instrukcją zakończyć połączenie USB, przeciągając i upuszczając ikonę karty pamięci lub napędu na ikonę Trash [Kosz]. Podczas wykonywania tej czynności kabel USB musi być nadal podłączony.

  rysunku 4


 13. Aby zresetować kamerę, należy nacisnąć centralną część pokrętła sterującego.


  Uwaga: Po jego naciśnięciu ekran kamery się wyłącza. Należy przejść do następnego kroku.

 14. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z kamerą, a następnie wyświetla się ekran jak na rysunku 5.
 15. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji wyświetla się pasek postępu.
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB.

  rysunku 5


 16. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się ekran przedstawiony na rysunku 6. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ] i odłączyć kabel USB.

  rysunku 6


 17. Wyłączyć kamerę, wyjąć akumulator lub odłączyć zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilanie sieciowe i włączyć kamerę.

Krok 3: potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego aparatu - wersja o numerze 02

 1. Należy upewnić się, że aparat jest wyłączony.
 2. Nacisnąć przycisk Play Back [Odtwarzanie] znajdujący się na aparacie, przesuwając jednocześnie przycisk powiększenia na pozycję T.
 3. Nacisnąć przycisk Menu znajdujący się na aparacie.
 4. Wybrać opcję Setup [Ustawienia].
 5. Wyświetlić listę Main Settings [Ustawienia główne]. Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Update_DSCHX5V2.dmg

Rozmiar pliku

 • -