Informacja o tym pliku do pobrania

UWAGA:
 • Program aktualizacji wewnętrznego oprogramowania nie będzie dostępny od 23 maja 2019 r. (Dodano 16-05-2019)

Dziękujemy za nieustające zainteresowanie produktami firmy Sony.

Firma Sony oferuje aktualizację oprogramowania wbudowanego cyfrowych ramek do zdjęć DPF-D830/DPF-D830L .

Klienci chcący zaktualizować oprogramowanie wbudowane powinni pobrać plik aktualizacji zgodnie z poniższą instrukcją.

Modele, których dotyczy informacja:

 • DPF-D830/DPF-D830L

Wersje oprogramowania wbudowanego, których dotyczą informacje:

 • wersja 1.26 lub wcześniejsza

Sposób określenia wersji oprogramowania wbudowanego:

 1. Włączyć cyfrową ramkę do zdjęć, naciskając przycisk Power [Zasilanie].

 2. Nacisnąć przycisk MENU.

 3. Wybrać opcję Settings [Ustawienia] za pomocą przycisków kierunkowych .

 4. Wybrać opcję System Information [Informacje o systemie] za pomocą przycisków kierunkowych , a następnie nacisnąć przycisk ENTER.

 5. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego.  • Jeżeli wyświetlana jest wersja 1.26 lub wcześniejsza, oprogramowanie wbudowane należy zaktualizować zgodnie z instrukcją, rozpoczynając od części "Krok 2. Przygotowanie do aktualizacji oprogramowania wbudowanego".

 6. Po sprawdzeniu wersji oprogramowania wbudowanego nacisnąć przycisk ENTER.

 7. Nacisnąć przycisk MENU.

 8. Wyłączyć cyfrową ramkę do zdjęć.

Ulepszenia

Niniejsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego rozwiązuje następujące problemy:

 • Poprawiono parametry ładowania rozładowanego wbudowanego akumulatora.
 • Rozwiązano problem, w którym możliwe było włączenie zasilania cyfrowej ramki do zdjęć za pomocą pilota zdalnego sterowania produktów innych niż cyfrowa ramka do zdjęć firmy Sony.

Przygotowania

Ważna uwaga:

Przed rozpoczęciem aktualizacji należy utworzyć kopię zapasową obrazów i muzyki zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia na dysku twardym komputera bądź na karcie pamięci. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po kliknięciu łącza "Tworzenie kopii zapasowej obrazów i muzyki" widocznego poniżej.

Tworzenie kopii zapasowej obrazów i muzyki.

Instalacja

Ważne uwagi:

 • Aktualizację oprogramowania wbudowanego należy przeprowadzać przy całkowicie naładowanym wbudowanym akumulatorze.
  • Akumulator jest całkowicie naładowany, gdy kontrolka trybu oczekiwania świeci się na czerwono po podłączeniu zasilacza sieciowego przy wyłączonym urządzeniu.
  • Gdy kontrolka trybu oczekiwania świeci się na pomarańczowo oznacza to, że ładowanie trwa.
  • Nie można przeprowadzać aktualizacji oprogramowania wbudowanego w trakcie ładowania akumulatora.
  Należy również pamiętać, że nie można przeprowadzać aktualizacji oprogramowania wbudowanego, gdy urządzenie jest zasilane z akumulatora. Aktualizację należy przeprowadzać po uprzednim podłączeniu zasilacza sieciowego.

 • Podczas aktualizacji (tj. wykonywania kroków 7-(4) i 7-(5) opisanych poniżej) należy upewnić się, że cyfrowa ramka do zdjęć oraz zasilacz sieciowy są ułożone w taki sposób, aby przypadkowe odłączenie zasilacza nie było możliwe.
  Brak zasilania podczas aktualizacji może spowodować, że ramka nie będzie działać poprawnie.

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy utworzyć kopię zapasową obrazów i muzyki zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia na dysku twardym komputera bądź na karcie pamięci. Patrz punkt "Tworzenie kopii zapasowej obrazów i muzyki" w części "Ważna uwaga" powyżej, aby uzyskać szczegółowe informacje.


Krok 1. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego.

 1. Włączyć cyfrową ramkę do zdjęć, naciskając przycisk Power [Zasilanie].

 2. Nacisnąć przycisk MENU.

 3. Wybrać opcję Settings [Ustawienia] za pomocą przycisków kierunkowych .

 4. Wybrać opcję System Information [Informacje o systemie] za pomocą przycisków kierunkowych , a następnie nacisnąć przycisk ENTER.

 5. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego.  • Jeżeli wyświetlana jest wersja 1.26 lub wcześniejsza, oprogramowanie wbudowane należy zaktualizować zgodnie z instrukcją, rozpoczynając od części "Krok 2. Przygotowanie do aktualizacji oprogramowania wbudowanego".

 6. Po sprawdzeniu wersji oprogramowania wbudowanego nacisnąć przycisk ENTER.

 7. Nacisnąć przycisk MENU.

 8. Wyłączyć cyfrową ramkę do zdjęć.

Krok 2. Przygotowanie do aktualizacji oprogramowania wbudowanego.

Przed rozpoczęciem pobierania pliku aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy upewnić się, że na komputerze jest zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych. Należy również przygotować jeden z nośników danych, wymienionych poniżej.

 • Wymagane systemy operacyjne

  • Windows® 7
  • Windows Vista® z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
  • Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)
  • Mac OS X (10.4) lub nowszy
  Uwagi:

  Nie można zagwarantować poprawnej pracy na wszystkich komputerach ze zgodnymi systemami operacyjnymi.

 • Nośnik danych  Należy przygotować jeden z poniższych nośników danych (pojemność pamięci wynosi od 32 MB do 32 GB).
  • Karta pamięci Memory Stick / Karta pamięci Memory Stick Duo
  • Karta pamięci SD

  Szczegółowe informacje na temat zgodnych nośników danych można znaleźć w rozdziale „Karty pamięci” w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.
  Uwagi

  Nie można zagwarantować poprawnej pracy w przypadku wszystkich kart pamięci Memory Stick lub SD.

Krok 3. Pobrać plik aktualizacji.

 1. Upewnić się, że poza przeglądarką internetową nie są uruchomione żadne programy.

 2. Należy zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego znajdujące się na dole strony.
  Po przeczytaniu umowy kliknąć przycisk "Pobierz".

 3. Rozpocznie się pobieranie pliku DFD830V2.zip o rozmiarze 11.9 MB (12,516,749 bajty).

 4. Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).


Uwaga: Jest to dedykowany plik aktualizacji przeznaczony wyłącznie dla modeli DPF-D830/DPF-D830L . Nie można użyć tego pliku w przypadku innych ramek cyfrowych firmy Sony.

Krok 4. Rozpakować pobrany plik.

 • Windows® 7/Windows Vista®
  1. Pobrany plik kliknąć prawym przyciskiem myszy (DFD830V2.zip).

  2. Kliknąć przycisk Extract All [Wyodrębnij wszystkie].

  3. W oknie Extract Compressed (Zipped) Folders [Wyodrębnij foldery skompresowane zip] kliknąć przycisk Extract [Wyodrębnij].

   Na pulpicie komputera zostanie otwarty folder o nazwie DFD830V2.


 • Windows® XP
  1. Pobrany plik kliknąć prawym przyciskiem myszy (DFD830V2.zip).

  2. Kliknąć przycisk Extract All [Wyodrębnij wszystkie].

  3. W oknie Welcome to the Compressed (zipped) Folders Extraction Wizard [Witamy w kreatorze wyodrębniania folderów skompresowanych zip] kliknąć przycisk Next [Dalej].

  4. Kliknąć przycisk Next [Dalej].

  5. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ].

   Na pulpicie komputera zostanie otwarty folder o nazwie DFD830V2.


 • Mac OS
  • Dwukrotnie kliknąć zapisany plik (DFD830V2.zip).

   Na pulpicie komputera zostanie utworzony folder DFD830V2.
W folderze XR100_V122 powinien się znajdować następujący plik aktualizacji:

 • DFD830V2.VUP


Uwagi:

 • W zaleznosci od systemu operacyjnego, pliki z rozszerzeniami (.VUP/.vup) mogą nie być wyświetlane.

 • W zależności od ustawień systemu operacyjnego plik może zostać rozpakowany automatycznie po pobraniu. W niektórych przypadkach rozpakowanie pliku za pomocą czynności opisanych powyżej może nie być możliwe. Zależy to od systemu operacyjnego. Należy wówczas skorzystać z odpowiedniego narzędzia rozpakowującego.

Krok 5. Przygotować nośnik danych.

Poniżej znajduje się instrukcja aktualizacji oprogramowania wbudowanego za pomocą kart pamięci Memory Stick i Memory Stick Duo. Aktualizacja za pomocą kart pamięci SD przebiega w identyczny sposób.

Należy przygotować odpowiednio sformatowaną kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo. Informacje dotyczące formatowania kart pamięci znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do aparatu cyfrowego.

Uwagi:

 • Karta pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo powinna być sformatowana za pomocą aparatu cyfrowego bądź za pomocą przeznaczonego do tego celu narzędzia Memory Stick Formatter.

 • Karta pamięci SD powinna być sformatowana za pomocą aparatu cyfrowego.

 • Inicjalizacja (formatowanie) kart pamięci za pomocą komputera nie jest zalecana, ponieważ sformatowana w ten sposób karta może nie zostać rozpoznana przez oprogramowanie cyfrowej ramki do zdjęć DPF-XR100/DPF-VR100, w zależności od rodzaju formatowania. Jeśli jedyną możliwością aktualizacji oprogramowania wbudowanego jest skorzystanie z karty pamięci sformatowanej za pomocą komputera, przed przystąpieniem do aktualizacji należy skopiować plik w formacie JPEG na kartę i sprawdzić, czy wyświetla się on poprawnie w cyfrowej ramce modelu DPF-XR100/DPF-VR100.


Ważna uwaga:

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego może się zakończyć niepowodzeniem, jeśli na karcie pamięci Memory Stick/Memory Stick Duo oprócz plików aktualizacji znajdują się inne pliki. Z tego powodu należy zawsze korzystać z karty pamięci Memory Stick/Memory Stick Duo, która została zainicjalizowana (sformatowana) specjalnie na potrzeby aktualizacji oprogramowania wbudowanego.


Krok 6. Kopiowanie plików aktualizacji oprogramowania wbudowanego na nośnik danych.

Pliki aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy skopiować na kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo w jeden z poniższych sposobów:

 • Jeżeli komputer jest wyposażony w gniazdo kart pamięci Memory Stick

  1. Umieścić sformatowaną kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo w gnieździe kart pamięci komputera.

  2. Otworzyć znajdujący się na pulpicie komputera folder DFD830V2 i skopiować umieszczony w nim plik aktualizacji na kartę pamięci Memory Stick/Memory Stick Duo.

   Plik aktualizacji należy skopiować do folderu głównego karty pamięci Memory Stick/Memory Stick Duo. Nie należy tworzyć w tym celu żadnych nowych folderów.


 • Jeżeli komputer nie jest wyposażony w gniazdo kart pamięci Memory Stick

  1. Umieścić sformatowaną kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo w gnieździe kart pamięci aparatu cyfrowego.

  2. Podłączyć aparat cyfrowy do komputera za pomocą kabla USB.

  3. Otworzyć znajdujący się na pulpicie komputera folder DFD830V2 i skopiować umieszczone w nim pliki aktualizacji na kartę pamięci Memory Stick/Memory Stick Duo umieszczoną w aparacie cyfrowym.

   Plik aktualizacji należy skopiować do folderu głównego karty pamięci Memory Stick/Memory Stick Duo. Nie należy tworzyć w tym celu żadnych nowych folderów.

Krok 7. Zaktualizować oprogramowanie wbudowane.

Wykonać kroki od 1 do 6, korzystając z przycisków na cyfrowej ramce do zdjęć. Operacji tej nie można przeprowadzić przy użyciu pilota.

 1. Podłączyć zasilacz sieciowy do cyfrowej ramki do zdjęć i włożyć wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda ściennego. Cyfrowa ramka do zdjęć włączy się automatycznie. Nacisnąć włącznik zasilania i upewnić się, że urządzenie jest wyłączone (włącznik zasilania świeci się na czerwono).

 2. Umieścić kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo z plikami aktualizacji w gnieździe kart pamięci Memory Stick cyfrowej ramki do zdjęć.

 3. Włączyć cyfrową ramkę do zdjęć, naciskając oraz przytrzymując przycisk View Mode [Tryb obrazu] i jednocześnie naciskając przełącznik zasilania ramki.

  Naciskać przycisk View Mode [Tryb obrazu], aż wyświetli się następujący komunikat.


  Uwaga: Jeśli urządzenie nie włącza się ani nie pojawia się ekran przedstawiony powyżej:
  • Urządzenie nie włączy się, gdy włącznik zasilania świeci się na pomarańczowo, nawet w przypadku jednoczesnego naciśnięcia włącznika zasilania i przycisku VIEW MODE [TRYB PRZEGLĄDANIA]. Naładować wbudowany akumulator, a gdy włącznik zasilania zacznie świecić się na czerwono, ponownie wykonać czynności, które zawiera „Krok 7. Aktualizacja oprogramowania wbudowanego”.
 4. Nacisnąć przycisk Enter.

  Upewnić się, że na ekranie LCD wyświetlony jest następujący komunikat.  Uwaga: Jeżeli powyższy komunikat nie wyświetli się po upływie co najmniej 3 minut lub jeżeli wyświetlany obraz będzie zniekształcony, należy odłączyć przewód zasilacza sieciowego od ramki do zdjęć i ponownie go podłączyć.

  Należy upewnić się, że przełącznik zasilania ramki świeci się na zielono, nacisnąć go w celu wyłączenia zasilania, a następnie ponownie rozpocząć aktualizację od punktu "Krok 7. Aktualizacja oprogramowania wbudowanego".

  Jeżeli powyższy komunikat nie wyświetla się na ekranie LCD, należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta firmy Sony.

 5. Nacisnąć przycisk Enter.

  Na ekranie LCD pojawi się ekran „Updating・・・” [Aktualizacja] i rozpocznie się aktualizacja oprogramowania wbudowanego.

  Aktualizacja oprogramowania wbudowanego trwa od 2 do 3 minut.

  Ważna uwaga:

  Podczas wykonywania powyższych czynności należy upewnić się, że cyfrowa ramka do zdjęć oraz zasilacz sieciowy są ułożone w taki sposób, aby przypadkowe odłączenie zasilacza nie było możliwe. Cyfrowa ramka do zdjęć musi być cały czas włączona.
  Należy również upewnić się, że karta pamięci Memory Stick bądź Memory Stick Duo umieszczona jest w gnieździe kart pamięci ramki cyfrowej w taki sposób, że nie wypadnie podczas aktualizacji.
  Jeżeli podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego zasilanie ramki zostanie wyłączone lub karta pamięci Memory Stick/Memory Stick Duo zostanie wyjęta z gniazda, cyfrowa ramka do zdjęć może przestać działać prawidłowo.

 6. Kiedy na ekranie pojawi się komunikat Completed [Ukończono], nacisnąć wyłącznik zasilania i uruchomić cyfrową ramkę do zdjęć. 7. Wyjąć kartę pamięci Memory Stick lub Memory Stick Duo z gniazda kart pamięci ramki.


Krok 8. Sprawdzić wersję zaktualizowanego oprogramowania wbudowanego.

Uwagi:

 • Po pierwszym włączeniu zasilania po aktualizacji, uruchomienie cyfrowej ramki do zdjęć potrwa dłużej niż zwykle.

 1. Włączyć cyfrową ramkę do zdjęć, naciskając przycisk Power [Zasilanie].

 2. Nacisnąć przycisk MENU.

 3. Wybrać opcję Settings [Ustawienia] za pomocą przycisków kierunkowych .

 4. Wybrać opcję System Information [Informacje o systemie] za pomocą przycisków kierunkowych , a następnie nacisnąć przycisk ENTER.

 5. Upewnić się, że numer wersji oprogramowania wbudowanego to 1.33.

  Uwaga:
  • Jeżeli wyświetlana wersja jest inna niż 1.33 lub numer wersji nie jest wyświetlany:
   Aktualizacja oprogramowania wbudowanego nie została przeprowadzona prawidłowo. Przeprowadzić ponowną aktualizację oprogramowania wbudowanego.

 6. Po sprawdzeniu wersji oprogramowania wbudowanego nacisnąć przycisk ENTER.

 7. Nacisnąć przycisk MENU.

 8. Wyłączyć cyfrową ramkę do zdjęć.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego została zakończona.Uwagi: