Informacja o tym pliku do pobrania

Ten bezpłatny program umożliwia odtwarzanie następujących typów plików:

 • Pliki MSV (pliki Memory Stick Voice / rozszerzenie pliku: *.msv)

  MSV to format plików dźwiękowych używany podczas nagrywania wiadomości za pomocą nagrywarki IC z kartą pamięci Memory Stick, model ICD-MS1.
 • Pliki ICS (pliki dźwiękowe używane w nagrywarkach IC firmy Sony / rozszerzenie pliku: *.ics) ICS to format pliku dźwiękowego opracowany w firmie Sony, wykorzystywany podczas nagrywania wiadomości za pomocą nagrywarki IC, model ICD-R100.

Aby instalacja przebiegła bez zakłóceń, należy zapisać wszystkie otwarte pliki i zamknąć pozostałe programy. Na pasku zadań nie powinno być żadnych aplikacji.

Komputer i oprogramowanie systemowe muszą spełniać następujące wymagania minimalne:

 • IBM PC/AT lub zgodny (nie można używać tego oprogramowania na komputerach Macintosh)
 • PC: IBM PC/AT lub zgodny
 • Procesor CPU: Pentium II ® 200 MHz lub nowszy
 • Pamięć RAM: co najmniej 16 MB
 • Wolne miejsce na dysku twardym: co najmniej 10 MB (w zależności od rozmiaru i liczby przechowywanych plików dźwiękowych)
 • Karta dźwiękowa: zgodna z kartą Sound Blaster 16
 • System operacyjny: Microsoft Windows ® NT Workstation 4.0 (z dodatkiem Service Pack 6a lub nowszym)

Instalacja

 • Zamknąć wszystkie aplikacje.
 • Utworzyć na dysku twardym folder na pobrany plik i nadać mu nazwę DVP.
 • Kliknąć opcję Download [Pobierz] po przeczytaniu poniższego oświadczenia. Pobieranie rozpocznie się automatycznie.
 • Zapisać plik (DVPlayer_E.exe - 3179 kB) w utworzonym folderze.

Procedura instalacji:

 1. Odszukać pobrany plik DVPlayer_E.exe i kliknąć go dwukrotnie.
 2. Na ekranie Welcome! [Zapraszamy!] kliknąć przycisk Next [Dalej].
 3. Na ekranie Select Destination Directory [Wybierz katalog docelowy] sprawdzić, czy wyświetlony jest katalog, w którym program Digital Voice Player w wersji 1.2 ma być zainstalowany. Aby wskazać inny folder, kliknąć przycisk Browse [Przeglądaj].
 4. Kliknąć przycisk Next [Dalej], aby kontynuować.
 5. Na ekranie Ready to Install! [Program gotowy do zainstalowania!] kliknąć przycisk Next [Dalej], aby rozpocząć instalację.
 6. Na ekranie Installation Complete [Instalacja ukończona] kliknąć przycisk Finish [Zakończ].
 7. Uruchomić ponownie komputer. Jest to ostatni etap procesu instalacji.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • DVPlay_E.exe

Rozmiar pliku

 • 3.2 Mb