Informacja o tym pliku do pobrania

Firma Sony pragnie umożliwić swoim klientom pobieranie najnowszych uaktualnień oprogramowania sprzętowego odtwarzacza DVD, co pozwala cieszyć się odtwarzaniem najnowszych formatów audio i wideo. Aby pobrać i zapisać na dysku CD-ROM uaktualnienie dla odtwarzacza DVD umożliwiające odtwarzanie plików w formacie DivX w najnowszych wersjach, należy zaakceptować postanowienia poniższej sekcji traktującej o zrzeczeniu się odpowiedzialności.

Ostrzeżenie: Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może spowodować uszkodzenie odtwarzacza DVD; w takim wypadku należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy Sony. Aby tego uniknąć, należy postępować ściśle według poniższych instrukcji.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • ha9_ec85.bin

Rozmiar pliku

 • -

Instalacja

 1. Pobierz plik uaktualnienia na komputer.
 2. Zapisz plik na nowym dysku CD-R.
  • Umieść plik uaktualnienia bezpośrednio w katalogu głównym.
   Nie umieszczaj go w żadnym innym folderze.
  • Na dysku tym nie może znaleźć się żaden inny plik.
  • Nie zmieniaj nazwy pliku.
  • Użyj systemu plików ISO 9660 Level 1/2 lub jego rozszerzonego formatu, Joliet.
  • Tryb 1/2/XA
  • Pojedyncza sesja
  • Mała szybkość zapisu (np. 2x, 4x)
  • Sfinalizuj dysk CD-R.

 3. Otwórz podajnik dysku, włóż dysk do odtwarzacza i rozpocznij odtwarzanie.
 4. Poczekaj, aż na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "UPGRADE FILE DETECTED" (Wykryto plik uaktualnienia). Następnie na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "PRESS PLAY TO START" (Aby rozpocząć, naciśnij przycisk PLAY). Naciśnij przycisk PLAY.
 5. Wykryto oprogramowanie sprzętowe

 6. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "COPYING FILE". (Trwa kopiowanie pliku). Poczekaj chwilę, aż podajnik dysku zostanie otwarty, a następnie wyjmij dysk.
 7. Po chwili na ekranie oraz na wyświetlaczu panelu przedniego zostanie wyświetlony komunikat "UPGRADING" (Trwa uaktualnianie). Poczekaj 3 lub 4 minuty, nie przerywając procesu uaktualniania. Nie należy:
  • Wyłączać odtwarzacza.
  • Korzystać z odtwarzacza i naciskać żadnych przycisków na urządzeniu.
  • Zamykać podajnika dysku (ręcznie lub naciskając przycisk otwierania/zamykania).

  Wykryto oprogramowanie sprzętowe

 8. Podajnik dysku zostanie zamknięty, a następnie zostanie wyświetlony normalny obraz. Teraz można bezpiecznie korzystać z odtwarzacza DVD. Kiedy zostanie wyświetlona opcja QuickSetup (Szybka konfiguracja), należy ją wybrać.
 9. Wykryto oprogramowanie sprzętowe
  Wykryto oprogramowanie sprzętowe

UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA

Czynności wykonywane po uaktualnieniu


Tworzenie zewnętrznych plików z napisami
 1. Tytuł filmu i nazwę pliku z napisami zewnętrznymi należy zmienić w taki sposób, aby były takie same.

  Na przykład:

  0?sony.avi, sony.srt
  ×?sony.avi, sonysubtitle.srt
  "avi" to w tym przykładzie plik filmu DivX, a "srt" to plik z napisami.

 2. Plik filmu i plik z napisami należy umieścić w tym samym folderze oraz zapisać na tym samym dysku.
  (Uwaga: format zapisu pakietowego Packet Write nie jest obsługiwany)

  To uaktualnienie pozwala odtwarzaczowi DVD odczytywać następujące formaty napisów zewnętrznych:

  ".srt": SubRip
  ".smi": SAMI Captioning
  ".sub": Micro DVD
  ".sub": SubViewer 2.0
  ".ssa": SubStation Alpha
  ".ass": Advanced SubStation Alpha
  ".txt": TMPlayer, system napisów DVD
  Inne podobne formaty nie są obsługiwane.

Przełączanie czcionki wyświetlania na odtwarzaczu DVD

 1. Naciśnij przycisk DISPLAY na pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć wyświetlanie menu sterowania (Magic Pad).
 2. Naciśnij przycisk SUBTITLE, aby włączyć napisy.
 3. Naciskaj przycisk SUBTITLE, aby wybrać żądaną czcionkę.
  Po każdym naciśnięciu przycisku nastąpi zmiana czcionki.Rozpoznawane są następujące czcionki dla napisów zewnętrznych

CP1250: albański, bośniacki, chorwacki, czeski, angielski, niemiecki, węgierski, islandzki, irlandzki, polski, rumuński, słowacki, słoweński
CP1251: bułgarski, białoruski, angielski, macedoński, mołdawski, rosyjski, serbski, ukraiński
CP1253: grecki
CP1254: albański, duński, holenderski, angielski, estoński, fiński, francuski, celtycki, niemiecki, włoski, kurdyjski (łaciński), norweski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki

Uwagi
Jeśli przycisk SUBTITLE zostanie naciśnięty, gdy napisy nie są zgodne z funkcją odtwarzania na tym odtwarzaczu DVD, zostanie wyświetlony komunikat informujący, że napisy nie zostały nagrane. Jednak nawet jeśli taki komunikat nie pojawi się, odtwarzanie napisów może być niemożliwe.

Napisy nie są wyświetlane po włączeniu menu sterowania. Niektóre napisy mogą nie być wyświetlane, nawet jeśli znajdują się w pliku z rozszerzeniem ".srt", ".smi", ".sub", ".ass", ".ssa" lub ".txt".

Podczas wyświetlania napisów mogą wystąpić zakłócenia dźwięku i obrazu. Możliwe jest wyświetlenie do trzech linii napisów. Maksymalna liczba znaków w linii to 54.

Czcionki Unicode są nieobsługiwane.