Przejdź do treści

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • NW-WM1A/NW-WM1Z
 • NW-A35/NW-A35HN/NW-A36HN/NW-A37HN
 • NWZ-A15/NWZ-A17/NW-A25/NW-A25HN/NW-A27/NW-A27HN
 • NWZ-E583/NWZ-E584/NWZ-E585
 • NWZ-E383/NWZ-E384
 • NWZ-F886
 • NWZ-M504
 • NWZ-W273 (oprogramowanie wbudowane w wersji 1.10)
 • NWZ-W274S
 • NWZ-WH505
 • NWZ-WH303
 • NWZ-WS613/NWZ-WS615
 • NWZ-ZX1/NW-ZX100/NW-ZX100HN/NW-ZX2

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa:Content transfer for Mac
 • Data wydania: 20/10/2016
 • Czy muszę pobierać to oprogramowanie?Content Transfer for Mac to oprogramowanie ułatwiające transfer muzyki, filmów, zdjęć, publikacji podcast oraz list odtwarzania. Pliki można przenosić z serwisu iTunes do urządzenia Walkman metodą "przeciągnij i upuść". Oprogramowanie automatycznie sortuje pliki do odpowiednich folderów w odtwarzaczu.
  Właściwości programu
  • Formaty plików, które można przenosić
   • Muzyka: .mp3, .3gp, .mp4, .wma i .wmv
   • Filmy: .mp4, .m4v i .wmv
   • Zdjęcia: .jpg
  • Funkcja Automatic Transfer [Transfer automatyczny]
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Dodano obsługę modeli Walkman z wewnętrzną i zewnętrzną pamięcią masową:
   • Teraz docelowe miejsce przesyłania można wybrać na ekranie głównym.
   • Po 2. i każdym kolejnym uruchomieniu aplikacji poprzednio wybrane docelowe miejsce przesyłania będzie dostępne w menu rozwijanym.
  Uwaga: Oprogramowanie Content Transfer for Mac obsługuje przesyłanie danych z programu iTunes w wersji 11.0 lub nowszej.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Program Content Transfer jest kompatybilny z następującymi wersjami systemu Mac OS
 • Mac OS X 10.6-10.12
Nieobsługiwane systemy:
 • Samodzielnie złożone komputery lub systemy operacyjne
 • Zaktualizowane systemy operacyjne
 • Środowiska wielosystemowe
 • Środowiska wielomonitorowe

Pobieranie

Pobieranie i instalowanie programu Content Transfer:
 1. Należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany jako administrator
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności. Należy je przeczytać i zaakceptować warunki w nim zawarte, klikając pole wyboru. Następnie należy kliknąć przycisk Download [Pobierz]
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku ContentTransfer.dmg
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować program Content Transfer.

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie plik ContentTransfer.dmg zapisany na komputerze.
 3. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia instalacji.
 4. Bezbłędne zakończenie instalacji potwierdza wyświetlenie odpowiedniego okna z komunikatem. Kliknąć przycisk Close [Zamknij].
Po aktualizacji

Po zakończeniu instalacji program Content Transfer for Mac uruchomi się automatycznie.