Informacja o tym pliku do pobrania

Informacje o pobieranym oprogramowaniu (20/07/2011)

Firma Sony oferuje swoim klientom najnowszy program aktualizacyjny w wersji 2.1 dla funkcji Content Management Utility [Zarządzanie zawartością].

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza aktualizacja przeznaczona jest dla następujących wersji programu:

 • Narzędzie Content Management Utility w wersji 1.0, 1.1 oraz 2.0
  (Dostarczane z modelami HDR-AX2000, HXR-NX5, HXR-NX70 i NEX-FS100/100K)

Ulepszenia

Dodatkowe funkcje

 • Obsługa nowych formatów podczas importowania (po aktualizacji programu z wersji 1.1 lub starszej)
  Zaimportować można filmy nagrane kamerami HXR-NX70, NEX-FS100/100K oraz HXR-NX3D1 w trybach 1080/60p i 1080/50p.

 • Funkcja korekty pasma światła lampy błyskowej (po aktualizacji programu z wersji 1.1 lub starszej)
  Istnieje możliwość wykrycia i korekty pasm światła lampy błyskowej (*).

  (*) Pasma światła lampy błyskowej: Poziome pasma o jasności innej niż pozostałe części obrazu, które pojawiają się z powodu zastosowania lampy błyskowej lub światła stroboskopowego.

 • Obsługa filmów 3D podczas importowania (po aktualizacji programu z wersji 2.0 lub starszej)
  Można zaimportować filmy 3D nagrane kamerą HXR-NX3D1.

 • Funkcja podziału filmów 3D (po aktualizacji programu z wersji 2.0 lub starszej)
  Filmy 3D importowane z urządzenia HXR-NX3D1 można podzielić na dwa filmy 2D (lewy i prawy).

Instalacja

Pobieranie

 1. Zalogować się do systemu operacyjnego komputera jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy kliknąć przycisk Download [Pobierz] poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [CMU_Upgrade1106a.exe] o wielkości (133 MB (139 557 000 bajtów).
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).

Instalacja

 1. Zalogować się do systemu operacyjnego komputera jako administrator.
 2. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 3. Kliknąć dwukrotnie pobrany plik [CMU_Upgrade1106a.exe ]. 4. Plik zostanie automatycznie rozpakowany i pojawi się okno dialogowe Choose Setup Language [Wybierz język instalacji]. Wybrać język i kliknąć przycisk Next [Dalej]. 5. Najpierw pojawia się komunikat Preparing to Install... [Przygotowanie do instalacji...], a następnie kreator instalacji. Kliknąć przycisk Next [Dalej]. 6. Pojawi się strona License Agreement [Umowa licencyjna]. Wybrać opcję I accept the terms of the license agreement [Akceptuję warunki umowy licencyjnej] i kliknąć przycisk OK. 7. Pojawi się okno Ready to Install the Program [Program jest gotowy do instalacji]. Kliknąć przycisk Update [Aktualizuj]. 8. Rozpocznie się instalacja programu aktualizacyjnego. 9. Pojawi się okno InstallShield Wizard Completed [Zakończyło się działanie kreatora InstallShield]. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ].Sprawdzanie zaktualizowanej wersji

Aby upewnić się, że aktualizacja została zakończona pomyślnie, należy sprawdzić wersję programu w następujący sposób:

 1. Uruchomić funkcję Content Management Utility [ Zarządzanie zawartością].
 2. Kliknąć pozycję Help [Pomoc] na pasku menu i wybrać opcję About Picture Motion Browser [Informacje na temat programu Picture Motion Browser].
 3. Wyświetlone zostaną informacje o zainstalowanej wersji. Upewnić się, że wersja wyświetlona w górnej części okna ma numer "2.1.00".Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • CMU_Upgrade1106a.exe

Rozmiar pliku

 • 133.09 Mb