Informacja o tym pliku do pobrania

Procedura aktualizacji jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie możliwości posiadanego odtwarzacza Blu-ray.

 • Data wydania: 02/01/2015
 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego systemu kina domowego Blu-ray/DVD do wersji M07.R.0631
 • Modele, których dotyczy informacja: BDV-E280, BDV-E380, BDV-E780W, BDV-E880, BDV-E980W, BDV-EF200, BDV-L600, BDV-L800(M)
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Zwiększenie bezpieczeństwa szyfrowania
 • Ograniczenia: Aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla systemów kina domowego Blu-ray/DVD sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach.

Przygotowania

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w razie zakupu nowego modelu systemu kina domowego Blu-ray/DVD. Jeśli oprogramowanie wbudowane ma numer M07.R.0631 lub wyższy, aktualizacja nie jest wymagana.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włączyć zasilanie telewizora i systemu kina domowego Blu-ray/DVD. Sprawdzić, czy ustawiono odbiór sygnału z wejścia, do którego podłączono system kina domowego Blu-ray/DVD; na przykład po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2.
 2. Kilkakrotnie naciskać przycisk FUNCTION [Funkcja] do momentu, aż na przednim wyświetlaczu pojawi się funkcja BD/DVD.
 3. Jeśli urządzenie zacznie odtwarzać płytę, nacisnąć przycisk STOP i poczekać na wyświetlenie menu interfejsu XrossMediaBar™ (XMB™).
 4. W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup > System Settings [Ustawienia > Ustawienia systemowe], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 5. Wybrać opcję System Information [Informacje o systemie] i nacisnąć przycisk ENTER.
 6. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania wbudowanego jest wyświetlany w następujący sposób: Software Version M07.R.0631 [Wersja oprogramowania: M07.R.0631] - numer wersji M07.R.0631 lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Istnieją dwa proste sposoby aktualizacji oprogramowania wbudowanego systemu kina domowego Blu-ray/DVD:

Sposoby aktualizacji oprogramowania wbudowanego systemu kina domowego Blu-ray/DVD
Co będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet/sieć
***ZALECANE***

 • Kabel Ethernet umożliwiający podłączenie systemu kina domowego Blu-ray/DVD do Internetu
 • Podłączenie systemu kina domowego Blu-ray/DVD do:
  • działającego połączenia internetowego
  • kompatybilnego telewizora
Skorzystanie z tej metody jest zalecane, ponieważ stanowi ona najprostszy i najszybszy sposób aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
Za pomocą płyty CD-R
 • Komputer z nagrywarką CD
 • Nowa płyta CD-R - czysta i nieporysowana
Aktualizacja oprogramowania wbudowanego za pomocą tej metody jest wskazana w razie niemożliwości nawiązania połączenia internetowego.

Aktualizacja za pomocą płyty CD-R i komputera osobistego

Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się przeprowadzenie aktualizacji internetowej. W przeciwnym razie zaleca się użycie tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji na komputer, nagraniu jej na czystą płytę, a następnie przeniesieniu aktualizacji do systemu kina domowego Blu-ray/DVD.

Zaleca się korzystanie z następującego systemu operacyjnego: Windows® Vista® lub Windows® 7.

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytać instrukcje - w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia systemu kina domowego Blu-ray/DVD.
 • Nie wyłączać systemu kina domowego Blu-ray/DVD ani nie odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskać żadnych przycisków - z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.

Pobrać aktualizację i zapisać na komputerze:

 1. Przeczytać i zaakceptować warunki i postanowienia.
 2. Pobrać plik UPDATA_M07R0631.ZIP na komputer - należy zapamiętać położenie zapisanego pliku.
 3. Wyszukać plik na dysku komputera, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Properties [Właściwości]. Upewnić się, że rozmiar pliku wynosi 70,8 MB (74,277,177 bajtów).

  Okno właściwości pliku

Nagrać płytę:

 1. Wypakować plik na komputerze. Wypakowane pliki noszą nazwy MSB07-FW.BIN i MSB07-FW.ID.
 2. Zapisać pliki MSB07-FW.BIN i MSB07-FW.ID na czystej płycie CD. Za pomocą oprogramowania do nagrywania płyt: Wybrać format uniwersalny UDF (Universal Disc Format).
  Zastosowanie formatu ISO9660 może spowodować, że płyta aktualizacyjna zostanie nieprawidłowo nagrana.

Przenieść aktualizację do odtwarzacza

W pierwszej kolejności przygotować urządzenie, a następnie przenieść aktualizację do odtwarzacza.

Przygotować urządzenie:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy ustawiono odbiór sygnału z wejścia, do którego podłączono system kina domowego Blu-ray/DVD. (Na przykład po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2).
 2. Włączyć system kina domowego Blu-ray/DVD.
 3. Kilkakrotnie naciskać przycisk FUNCTION [Funkcja] do momentu, aż na przednim wyświetlaczu pojawi się funkcja BD/DVD. Warunkiem przeprowadzenia aktualizacji jest wybranie funkcji BD/DVD. Jeśli urządzenie zacznie odtwarzać płytę, nacisnąć przycisk STOP i poczekać na wyświetlenie menu interfejsu XrossMediaBar™ (XMB™).
 4. Za pomocą pilota wybrać opcję Quick Start Mode [Tryb szybkiego uruchamiania]. Należy się upewnić, że opcja Quick Start Mode [Tryb szybkiego uruchamiania] jest ustawiona na Off [Wył.], w przeciwnym razie aktualizacja oprogramowania wbudowanego może się nie powieść.
 5. Włożyć płytę do odtwarzacza i zamknąć podajnik płyt.

Przenieść aktualizację:

 1. Po załadowaniu płyty, na ekranie telewizora wyświetla się komunikat Perform version update? [Przeprowadzić aktualizację wersji?].
 2. Za pomocą pilota wybrać opcję OK, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 3. Rozpocznie się aktualizacja.
 4. Podczas aktualizacji na przednim wyświetlaczu pojawi się komunikat UPDATING [Aktualizacja].
 5. Po zakończeniu aktualizacji na przednim wyświetlaczu pojawi się komunikat COMPLETE [Gotowe]. Odtwarzacz wyłączy się automatycznie. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać systemu.
 6. Ponownie włączyć system.
 7. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji M07.R.0631, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego systemu kina domowego Blu-ray/DVD za pomocą komputera osobistego i płyty.

 • Na przednim wyświetlaczu pojawiają się komunikaty UPDATE [Aktualizacja] i ERROR [Błąd].
  1. Wyłączyć system i odłączyć przewód zasilający prądem przemiennym.
  2. Włączyć zasilanie systemu kina domowego Blu-ray/DVD.
  3. Wyjąć płytę.
  4. Podjąć próbę ponownej aktualizacji za pomocą płyty aktualizacyjnej.
   Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony.

 • Po włożeniu płyty aktualizacyjnej na przednim wyświetlaczu nie pojawia się komunikat UPDATING [Aktualizacja].
  Ponownie włączyć system, nie wyjmując płyty z podajnika. Aktualizacja powinna uruchomić się automatycznie.
 • Podczas aktualizacji nastąpiła przerwa w zasilaniu.
  Włączyć odtwarzacz, nie wyjmując płyty z podajnika. Proces aktualizacji zostanie automatycznie wznowiony.

 • Nie można wypakować pliku aktualizacyjnego UPDATA_M07R0631.ZIP pobranego ze strony internetowej.
  Czy pobieranie pliku zakończyło się powodzeniem? Usunąć plik i pobrać go ponownie.

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego się nie kończy, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Wyjąć przewód zasilający prądem przemiennym z gniazdka i podłączyć go ponownie po upływie kilku minut.
  2. Włączyć system kina domowego Blu-ray/DVD.
  3. Podjąć próbę ponownej aktualizacji za pomocą płyty aktualizacyjnej.
   Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony.

Domowy sprzęt audio i wideo firmy Sony: Pobieranie oprogramowania sprzętowego  

Skorzystanie z tej metody jest zalecane, ponieważ jest ona najprostszym sposobem przeprowadzenia aktualizacji. Aktualizacja trwa zwykle 15-30 minut. W pierwszej kolejności przygotować urządzenie, a następnie za pomocą połączenia internetowego pobrać aktualizację systemu kina domowego Blu-ray/DVD.

Co będzie potrzebne:

 • Kabel Ethernet umożliwiający podłączenie systemu kina domowego Blu-ray/DVD do Internetu
 • działające połączenie internetowe
 • kompatybilny telewizor

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Stosowanie się do instrukcji poniżej zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytać instrukcje - w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia systemu kina domowego Blu-ray/DVD.
 • Nie wyłączać systemu kina domowego Blu-ray/DVD ani nie odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskać żadnych przycisków - z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.

Przygotować urządzenie:

 • Włączyć telewizor i sprawdzić, czy ustawiono odbiór sygnału z wejścia, do którego podłączono system kina domowego Blu-ray/DVD. (Na przykład po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2).
 • Za pomocą kabla Ethernet podłączyć do Internetu gniazdo LAN systemu kina domowego Blu-ray/DVD.
 • Włączyć system kina domowego Blu-ray/DVD. Jeśli w napędzie odtwarzacza znajduje się płyta, należy ją wyjąć.
 • Kilkakrotnie naciskać przycisk FUNCTION [Funkcja] do momentu, aż na przednim wyświetlaczu pojawi się funkcja BD/DVD. Warunkiem przeprowadzenia aktualizacji jest wybranie funkcji BD/DVD.
 • W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup > System Settings [Ustawienia > Ustawienia systemowe], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 • Za pomocą pilota wybrać opcję Quick Start Mode [Tryb szybkiego uruchamiania]. Należy się upewnić, że opcja Quick Start Mode [Tryb szybkiego uruchamiania] jest ustawiona na Off [Wył.], w przeciwnym razie aktualizacja oprogramowania wbudowanego może się nie powieść.

Pobrać aktualizację:

 • W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup > Network Update [Ustawienia > Aktualizacja sieciowa], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 • Na ekranie telewizora wyświetli się komunikat Perform version update? [Przeprowadzić aktualizację wersji?].
 • Za pomocą pilota wybrać opcję OK, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 • Rozpocznie się pobieranie, a na ekranie telewizora wyświetli się okno pobierania.
 • Podczas pobierania na ekranie telewizora wyświetli się komunikat DL */9 [Pobieranie: */9]. Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od 0 do 9 w zależności od stanu zaawansowania pobierania.
 • Aktualizacja rozpocznie się po zakończeniu pobierania.
 • Podczas aktualizacji na przednim wyświetlaczu pojawi się komunikat UPDATING [Aktualizacja].
 • Po zakończeniu aktualizacji na przednim wyświetlaczu pojawi się komunikat COMPLETE [Gotowe]. Odtwarzacz wyłączy się automatycznie. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać systemu.
 • Ponownie włączyć system.
 • Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji M07.R.0631, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego systemu kina domowego Blu-ray/DVD za pomocą połączenia internetowego.

 • Na przednim wyświetlaczu pojawiają się komunikaty UPDATE [Aktualizacja] i ERROR [Błąd].
  1. Wyłączyć system i odłączyć przewód zasilający prądem przemiennym.
  2. Włączyć zasilanie systemu kina domowego Blu-ray/DVD.
  3. Ponownie przeprowadzić aktualizację. Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony.

 • Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat "Connection status cannot be confirmed" [Niepotwierdzony status połączenia].
  Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym.
  1. Sprawdzić, czy podłączono kabel LAN.
  2. W obszarze ustawień sieciowych sprawdzić, czy system kina domowego Blu-ray/DVD ma własny adres IP. (W razie korzystania z serwera proxy w miejsce nazwy hosta proxy, znajdujące się w polu danych Proxy Server [Serwer proxy], należy wprowadzić adres IP używanego serwera).
  3. Ponownie przeprowadzić aktualizację.

 • Przerwa w dostawie zasilania podczas aktualizacji.
  Włączyć odtwarzacz i rozpocząć ponownie aktualizację.

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego się nie kończy, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Wyjąć przewód zasilający prądem przemiennym z gniazdka i podłączyć go ponownie po upływie kilku minut.
  2. Włączyć system kina domowego Blu-ray/DVD.
  3. Ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji.
   Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony.