Informacja o tym pliku do pobrania

Procedura aktualizacji jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie możliwości posiadanego odtwarzacza Blu-ray.

 • Data wydania: 23/12/2014
 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego systemu kina domowego Blu-ray/DVD do wersji M12.R.0510
 • Modele, których dotyczy informacja: BDV-E190, BDV-E290, BDV-E490, BDV-E690, BDV-EF220, BDV-EF420
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Zwiększenie bezpieczeństwa szyfrowania
 • Ograniczenia: Aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla systemów kina domowego Blu-ray/DVD sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach.

Wymagania systemowe

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w razie zakupu nowego modelu systemu kina domowego Blu-ray/DVD. Jeśli oprogramowanie wbudowane ma numer M12.R.0510 lub wyższy, aktualizacja nie jest wymagana.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włączyć zasilanie telewizora i systemu kina domowego Blu-ray/DVD. Sprawdzić, czy ustawiono odbiór sygnału z wejścia, do którego podłączono system kina domowego Blu-ray/DVD; na przykład po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2.
 2. Kilkakrotnie naciskać przycisk FUNCTION [Funkcja] do momentu, aż na przednim wyświetlaczu pojawi się funkcja BD/DVD.
 3. Jeśli urządzenie zacznie odtwarzać płytę, nacisnąć przycisk STOP i poczekać na wyświetlenie menu interfejsu XrossMediaBar™ (XMB™).
 4. W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup > System Settings [Ustawienia > Ustawienia systemowe], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 5. Wybrać opcję System Information [Informacje o systemie] i nacisnąć przycisk ENTER.
 6. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania wbudowanego jest wyświetlany w następujący sposób: Software Version M12.R.0510 [Wersja oprogramowania: M12.R.0510] - numer wersji M12.R.0510 lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Instalacja

Istnieją dwa proste sposoby aktualizacji oprogramowania wbudowanego systemu kina domowego Blu-ray/DVD:

 1. Domowy sprzęt audio i wideo firmy Sony: Pobieranie oprogramowania sprzętowego  

  Skorzystanie z tej metody jest zalecane, ponieważ jest ona najprostszym sposobem przeprowadzenia aktualizacji. Aktualizacja trwa zwykle 15-30 minut. W pierwszej kolejności przygotować urządzenie, a następnie za pomocą połączenia internetowego pobrać aktualizację systemu kina domowego Blu-ray/DVD.

  Co będzie potrzebne:

  • Kabel Ethernet umożliwiający podłączenie systemu kina domowego Blu-ray/DVD do Internetu
  • działające połączenie internetowe
  • kompatybilny telewizor

  Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

  Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Stosowanie się do instrukcji poniżej zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

  • Uważnie przeczytać instrukcje - w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia systemu kina domowego Blu-ray/DVD.
  • Nie wyłączać systemu kina domowego Blu-ray/DVD ani nie odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji.
  • Nie naciskać żadnych przycisków - z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.

  Przygotować urządzenie:

  • Włączyć telewizor i sprawdzić, czy ustawiono odbiór sygnału z wejścia, do którego podłączono system kina domowego Blu-ray/DVD. (Na przykład po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2).
  • Za pomocą kabla Ethernet podłączyć do Internetu gniazdo LAN systemu kina domowego Blu-ray/DVD.
  • Włączyć system kina domowego Blu-ray/DVD. Jeśli w napędzie odtwarzacza znajduje się płyta, należy ją wyjąć.
  • Kilkakrotnie naciskać przycisk FUNCTION [Funkcja] do momentu, aż na przednim wyświetlaczu pojawi się funkcja BD/DVD. Warunkiem przeprowadzenia aktualizacji jest wybranie funkcji BD/DVD.
  • W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup > System Settings [Ustawienia > Ustawienia systemowe], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
  • Za pomocą pilota wybrać opcję Quick Start Mode [Tryb szybkiego uruchamiania]. Należy się upewnić, że opcja Quick Start Mode [Tryb szybkiego uruchamiania] jest ustawiona na Off [Wył.], w przeciwnym razie aktualizacja oprogramowania wbudowanego może się nie powieść.

  Pobrać aktualizację:

  • W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup > Network Update [Ustawienia > Aktualizacja sieciowa], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
  • Na ekranie telewizora wyświetli się komunikat Perform version update? [Przeprowadzić aktualizację wersji?].
  • Za pomocą pilota wybrać opcję OK, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
  • Rozpocznie się aktualizacja.
  • Podczas aktualizacji na przednim wyświetlaczu pojawi się komunikat UPDATING [Aktualizacja].
  • Po zakończeniu aktualizacji na przednim wyświetlaczu pojawi się komunikat COMPLETE [Gotowe]. Odtwarzacz wyłączy się automatycznie. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać systemu.
  • Ponownie włączyć system.
  • Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji M12.R.0510, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie.

  Rozwiązywanie problemów

  Postępowanie w razie wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego systemu kina domowego Blu-ray/DVD za pomocą połączenia internetowego.

  • "UPDATE" and "ERROR" are displayed alternately on the front panel display, and "Update failed" is displayed on the TV screen.

   Please check the following:
   1. Check that the router and all devices connected between the TV and the router are switched on.
   2. Verify that you are using the correct type of cable (straight or crossover) between the TV and the router.
   3. Check that all the cables between the TV and the router are correctly connected.
   4. Try the update again.Still not working? Please contact Sony Customer Support

   Using the remote control select "Retry"on the display and press Enter.
   If you cannot perform the network update, try the Disc Update procedure.

  • After the network update process has started, "1/9" is displayed in the lower right but the progress bar on the display has not changed.
   Depending on your network connection, the network upgrade process can take a long time ( up to 60 minutes). That is why "1/9" is displayed in the lower right and the progress bar on the display will not change for a long time.

  • The message "Connection status cannot be confirmed" shows on the TV.
   The problem might be with the network connection.
   1. Check the LAN cable is connected.
   2. In the network settings, check you have confirmed whether or not your Blu-ray Disc / DVD Home theatre system has its own IP address. (If you use a proxy server, type the IP address of the proxy you use - instead of the proxy host name - into the Proxy Server field.)
   3. Try the update again.

  • The power went off while the update was in progress.
   Turn the Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System on and try the update again.

  • The update has been going for over 60 minutes and hasn't finished.
   If your system is connected via wireless to the network, please try to connect with a cable to the network and an try the procedure again.
   If the problem continues, the network transmission speed may be low. In that case please try to update your system following the disc procedure.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • UPDATA_M12R0510.ZIP