Informacja o tym pliku do pobrania

Procedura aktualizacji jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie możliwości posiadanego odtwarzacza Blu-ray.

 • Data wydania: 09/03/2012
 • Nazwa: F01.R.0102
 • Modele, których dotyczy informacja: BDP-SX1
 • Korzyści i udoskonalenia:
 • Ograniczenia: Aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla odtwarzaczy Blu-ray sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach.

Wymagania systemowe

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w przypadku zakupu nowego modelu odtwarzacza Blu-ray. Jeśli oprogramowanie wbudowane ma numer F01.R.0102 lub wyższy, aktualizacja nie jest wymagana.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Turn on the Blu-ray player. If it starts to play a disc, press STOP and wait until you see the XrossMediaBar™ menu is displayed on the LCD panel before proceeding
 2. At the XrossMediaBarTM, highlight Setup > System Settings then select ENTER using the arrow keys on the remote control.
 3. Highlight System Information and select ENTER.
 4. On the LCD panel, the firmware version number looks like this:
  "Software Version F01.R.0076" - if the version number is F01.R.0102 or higher, you already have the most recent firmware version.

Instalacja

Istnieją dwa proste sposoby aktualizacji oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray:

 1. Domowy sprzęt audio i wideo firmy Sony: Pobieranie oprogramowania sprzętowego  

  Skorzystanie z tej metody jest zalecane, ponieważ jest ona najprostszym sposobem przeprowadzenia aktualizacji. Aktualizacja trwa zwykle 15–30 minut. W pierwszej kolejności należy przygotować urządzenie, a następnie, za pomocą połączenia internetowego, pobrać aktualizację do odtwarzacza Blu-ray.

  Co będzie potrzebne:

  • kabel Ethernet do podłączenia odtwarzacza Blu-ray do Internetu
  • działające połączenie internetowe

  Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

  Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Stosowanie się do instrukcji poniżej zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

  • Uważnie przeczytać instrukcje — w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko uszkodzenia odtwarzacza Blu-ray.
  • Nie wyłączać odtwarzacza Blu-ray, ani nie odłączać jego zasilania, w trakcie aktualizacji.
  • Nie naciskać żadnych przycisków — z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach

  Skonfigurować urządzenie:

  1. Za pomocą kabla Ethernet podłączyć do Internetu gniazdo LAN odtwarzacza płyt Blu-ray.
  2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray. (Jeśli w napędzie odtwarzacza znajduje się płyta, należy ją wyjąć).

  Pobrać aktualizację:

  1. At the XrossMediaBar TM, select Setup > Network Update using the arrow keys on the remote control and then select ENTER.
  2. The message Perform version update? is displayed on the LCD panel.
  3. Select OK using the remote control, and then press ENTER.
  4. The download process starts and you see the download screen on the LCD panel.
  5. During the download, you see the message */9"on the LCD panel. The * changes to 0 and goes up to 9 during the download process.
  6. After the download is complete, the update starts.
  7. You will see again the message "*/9"on the LCD panel. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process.
  8. When the green LED at the front of the main body turns off, the update is complete. The player automatically turns off -Don't use or turn off the player until the update is complete.
  9. Turn the player back on.
  10. Check the firmware version. If the version number is F01.R.0102, the firmware update was successful.

  Rozwiązywanie problemów

  Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray za pomocą połączenia internetowego.

  • The message "The batteries are insufficiently charged. Charge the batteries and try again." is displayed in the LCD panel.
   Charge the batteries and try again.

  • The message "Connection status cannot be confirmed" shows on the LCD panel.
   The problem might be with the network connection.
   1. Check the LAN cable is connected.
   2. In the network settings, check you have confirmed whether or not your Blu-ray player has its own IP address. (If you use a proxy server, type the IP address of the proxy you use – instead of the proxy host name – into the Proxy Server field.)
   3. Try the update again.

  • Przerwa w dostawie zasilania podczas aktualizacji.
   Włączyć odtwarzacz i rozpocząć ponownie aktualizację.

  • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut.
   1. Wyjąć przewód zasilający prądem przemiennym z gniazdka i podłączyć go ponownie po upływie kilku minut.
   2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray.
   3. Ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji.
    Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • UPDATA_F01R0102.ZIP