Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli odtwarzaczy Blu-ray:

 • BDP-S6200
 • BDP-S7200

Informacja o tym pliku do pobrania

Procedura aktualizacji jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie możliwości posiadanego odtwarzacza Blu-ray.

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray do wersji M21.R.0164
 • Data wydania: 25/12/2014
 • Korzyści i ulepszenia:
  • Zwiększenie bezpieczeństwa szyfrowania
  • Poprawiono funkcję BIV (BRAVIA Internet Video).
 • Ograniczenia: Aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla odtwarzaczy Blu-ray sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach.

Wymagania systemowe

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w przypadku zakupu nowego modelu odtwarzacza Blu-ray. Jeśli oprogramowanie wbudowane ma numer M21.R.0164 lub wyższy, aktualizacja nie jest wymagana.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono odtwarzacz Blu-ray; na przykład po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI2.
 2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray. Jeśli urządzenie zacznie odtwarzać płytę, nacisnąć przycisk STOP i poczekać na wyświetlenie menu interfejsu XrossMediaBar (XMB(tm)).
 3. W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup > System Settings [Konfiguracja > Ustawienia systemowe], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 4. Wybrać opcję System Information [Informacje o systemie] i nacisnąć przycisk ENTER.
 5. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania wbudowanego jest wyświetlany w następujący sposób:
  Software Version M21.R.0164 [Wersja oprogramowania: M21.R.0164] - numer wersji M21.R.0164 lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Instalacja

Istnieją dwa proste sposoby aktualizacji oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray:

 1. Domowy sprzęt audio i wideo firmy Sony: Pobieranie oprogramowania sprzętowego  

  Skorzystanie z tej metody jest zalecane, ponieważ jest ona najprostszym sposobem przeprowadzenia aktualizacji. Aktualizacja trwa zwykle 15-30 minut. W pierwszej kolejności należy przygotować urządzenie, a następnie, za pomocą połączenia internetowego, pobrać aktualizację do odtwarzacza Blu-ray.

  Co będzie potrzebne:

  • Działające połączenie internetowe (za pomocą kabla Ethernet lub routera bezprzewodowego)
  • Kompatybilny telewizor

  Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

  Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

  • Uważnie przeczytać instrukcje - w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko uszkodzenia odtwarzacza Blu-ray.
  • Nie wyłączać odtwarzacza Blu-ray ani nie odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji.
  • Nie naciskać żadnych przycisków - z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.

  Przygotowanie urządzenia:

  1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono odtwarzacz Blu-ray. (Na przykład po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2).
  2. Za pomocą kabla Ethernet lub połączenia bezprzewodowego przez router podłączyć do Internetu odtwarzacz płyt Blu-ray.
  3. Włączyć odtwarzacz Blu-ray. (Jeśli w napędzie odtwarzacza znajduje się płyta, należy ją wyjąć).

  Pobieranie aktualizacji:

  1. W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup ---> Software Update [Konfiguracja > Aktualizacja oprogramowania], a następnie nacisnąć przycisk Update via internet [Aktualizuj przez Internet].
  2. Na ekranie telewizora wyświetli się potwierdzenie aktualizacji oprogramowania. Za pomocą pilota wybrać opcję OK, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
  3. Na ekranie telewizora wyświetli się komunikat Update to a new software version [Aktualizacja do nowej wersji oprogramowania] oraz najnowsza wersja oprogramowania.
  4. Wybrać opcję Start i nacisnąć przycisk ENTER.
  5. Rozpocznie się aktualizacja, a na ekranie telewizora wyświetli się okno aktualizacji.
  6. Podczas aktualizacji na ekranie telewizora wyświetli się wskaźnik postępu "x %" oraz prędkość pobierania. - Symbol "x" przyjmuje wartości od 0 do 100 w zależności od stanu zaawansowania aktualizacji.
  7. Odtwarzacz uruchomi się ponownie, a proces aktualizacji będzie kontynuowany. - Podczas tego etapu nie wolno włączać ani używać odtwarzacza.
  8. Na ekranie telewizora ponownie wyświetli się wskaźnik postępu "x %" oraz prędkość pobierania. - Symbol "x" przyjmuje wartości od 0 do 100 w zależności od stanu zaawansowania aktualizacji.
  9. Automatyczne wyłączenie odtwarzacza oznacza zakończenie aktualizacji. - Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać odtwarzacza.
  10. Włączyć ponownie odtwarzacz.
  11. Sprawdzanie wersji oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji M21.R.0164, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie.

  Rozwiązywanie problemów

  Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray za pomocą połączenia internetowego.

  • Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat "Connection status cannot be confirmed" [Niepotwierdzony status połączenia] lub "This device is not connected to network" [Urządzenie nie jest połączone z siecią].
   Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym.
   1. W przypadku połączenia przewodowego: sprawdzić, czy kabel sieci LAN łączący odtwarzacz z internetem jest podłączony.
   2. W przypadku połączenia bezprzewodowego: sprawdzić, czy router bezprzewodowy jest włączony i podłączony do internetu.
   3. W obszarze ustawień sieciowych sprawdzić, czy odtwarzacz Blu-ray posiada własny adres IP. (W razie korzystania z serwera proxy w miejsce nazwy hosta serwera proxy, znajdujące się w polu danych Proxy Server [Serwer proxy], należy wprowadzić adres IP używanego serwera).
   4. Upewnić się, że obok pozycji Physical Connection [Połączenie] i Internet Access [Dostęp do Internetu] w menu Network Settings ---> Network Connection Status [Ustawienia sieciowe > Stan połączenia sieciowego] wyświetla się wartość OK.
   5. Ponownie przeprowadzić aktualizację.

  • Podczas aktualizacji nastąpiła przerwa w zasilaniu.
   Włączyć odtwarzacz i rozpocząć ponownie aktualizację.

  • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego się nie kończy, mimo że trwa już ponad 30 minut.
   1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podłączyć ją ponownie po upływie kilku minut.
   2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray.
   3. Ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji.
    Wciąż nie działa? Kontakt z nami
   4. Można też bezpośrednio anulować procedurę aktualizacji i przystąpić do aktualizacji z pamięci USB.

  • Podczas aktualizacji na ekranie telewizora wyświetla się komunikat "Update failed" [Aktualizacja nie powiodła się].
   • Upewnić się, że połączenie z Internetem działa prawidłowo.
   • Na ekranie powiadomienia o nieudanej aktualizacji wybrać opcję OK, aby ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji, lub opcję Cancel [Anuluj], aby ją anulować.
   • Jeśli problem występuje nadal, należy pobrać plik z oprogramowaniem wbudowanym i przeprowadzić aktualizację z pamięci USB.
   • Można też bezpośrednio anulować procedurę aktualizacji i przystąpić do aktualizacji z pamięci USB.

  • Mimo kilku prób aktualizacja oprogramowania wbudowanego w dalszym ciągu nie jest możliwa.
   1. Pobrać plik z oprogramowaniem wbudowanym i przeprowadzić aktualizację z pamięci USB.
   2. Wciąż nie działa? Kontakt z nami
 2. Aktualizacja za pomocą pamięci USB i komputera


  Aktualizacja do wersji M21.R.0164 - odtwarzacz Blu-ray

  Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się przeprowadzenie aktualizacji internetowej. W przeciwnym razie zaleca się użycie tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji na komputer, przeniesieniu jej do pamięci USB, a następnie na przeniesieniu aktualizacji do odtwarzacza Blu-ray.

  Zaleca się korzystanie z następującego systemu operacyjnego:

  • Windows® Vista®, Windows® 7 lub Windows® 8
  • Macintosh® OS X, wersja 10.5 lub nowsza

  Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

  Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

  • Uważnie przeczytać instrukcje - w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko uszkodzenia odtwarzacza Blu-ray.
  • Nie wyłączać odtwarzacza Blu-ray, ani nie odłączać jego zasilania, w trakcie aktualizacji.
  • Nie naciskać żadnych przycisków - z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.

  Pobrać aktualizację i zapisać ją na komputerze:

  1. Przeczytać i zaakceptować warunki oraz postanowienia.
  2. Pobrać plik UPDATE_M21R0164.ZIP na komputer - należy zapamiętać lokalizację zapisu pliku.
  3. Wyszukać plik na dysku komputera, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Properties [Właściwości]. Sprawdzić, czy rozmiar pliku wynosi 106 MB (111,416,898 bajtów).

   Okno właściwości pliku

  Przenieść pliki aktualizacji do nośnika pamięci USB:

  1. Wypakować pliki na komputerze - wypakowany folder nosi nazwę UPDATE [Aktualizacja].
  2. Upewnić się, że w folderze UPDATE [Aktualizacja] znajdują się te cztery pliki: MSB21-FW.BIN, MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN i MSB21-FW_MB.ID
  3. Podłączyć zgodny nośnik pamięci USB do komputera. Zapoznać się z listą zgodnych nośników pamięci USB oraz instrukcjami z zakresu formatowania urządzenia - obsługiwane formaty to FAT32 oraz NTFS

  System operacyjny Windows®:

  1. Przejść do katalogu, w którym utworzono folder i kliknąć prawym przyciskiem myszy folder UPDATE [Aktualizacja].
  2. W otwartym menu kliknąć polecenie Wyślij do.
  3. Kliknąć napęd odpowiadający urządzeniu USB (np. Dysk wymienny E:).
  4. Folder z aktualizacją zostanie skopiowany do urządzenia USB.

  System operacyjny Mac OS® X:

  1. Przeciągnąć i upuścić folder UPDATE [Aktualizacja] do katalogu głównego urządzenia USB.

  Uwaga: Jeśli plik nie zostanie skopiowany do katalogu głównego urządzenia USB lub nazwa pliku zostanie zmieniona, aktualizacja nie zostanie przeprowadzona.

  Przenieść aktualizację do odtwarzacza

  W pierwszej kolejności przygotować urządzenie, a następnie przenieść aktualizację do odtwarzacza.

  Przygotować urządzenie:

  1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono odtwarzacz Blu-ray. (Po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2).
  2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray.
  3. Upewnić się, że żadne inne urządzenie USB nie jest podłączone do odtwarzacza Blu-ray, a jeśli jest, należy je odłączyć.

  Przenieść aktualizację:

  1. Włożyć nośnik pamięci USB z plikiem aktualizacyjnym do portu USB umieszczonego na panelu przednim odtwarzacza.
  2. W menu xross media bar(tm), używając klawiszy strzałek na pilocie, wybrać opcję Setup - Software Update [Konfiguracja - Aktualizacja oprogramowania], a następnie nacisnąć przycisk Enter.
  3. Wyświetli się potwierdzenie aktualizacji oprogramowania. Za pomocą pilota wybrać opcję Update via USB Memory [Aktualizacja z pamięci USB], zaznaczyć pozycję OK i nacisnąć przycisk ENTER.
  4. Rozpocznie się aktualizacja.
  5. Podczas aktualizacji na ekranie telewizora wyświetli się wskaźnik postępu "x %". Symbol "x" przyjmuje wartości od 0 do 100 w zależności od stanu zaawansowania aktualizacji.
  6. Odtwarzacz uruchomi się ponownie, a proces aktualizacji będzie kontynuowany. Podczas tego etapu nie wolno włączać ani używać odtwarzacza.
  7. Na ekranie telewizora ponownie wyświetli się wskaźnik postępu "x %". Symbol "x" przyjmuje wartości od 0 do 100 w zależności od stanu zaawansowania aktualizacji.
  8. Po zakończeniu aktualizacji odtwarzacz wyłączy się automatycznie. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać odtwarzacza.
  9. Wyjąć urządzenie USB z odtwarzacza i włączyć go.
  10. Sprawdzanie wersji oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji M21.R.0164, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie.

  Rozwiązywanie problemów

  Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray za pomocą komputera osobistego i płyty.

  • Nie mogę zaznaczyć opcji Update via USB Memory [Aktualizacja z pamięci USB]
   Należy sprawdzić następujące elementy:
   1. Poprawne podłączenie urządzenia USB do odtwarzacza Blu-ray
   2. Typ formatowania urządzenia USB (obsługiwane formaty: FAT32 i NTFS)
   3. Zgodność urządzenia USB z odtwarzaczem Blu-ray
    Problem nie został usunięty? Skontaktuj się z nami

  • Nie mogę wypakować pobranego pliku aktualizacji
   Czy pobieranie pliku zakończyło się powodzeniem? Usunąć plik i pobrać go ponownie.

  • Wyświetla się komunikat There is no update file [Brak pliku aktualizacji]
   Upewnić się, że nazwa wypakowanego folderu to UPDATE [Aktualizacja] (pisana wielkimi literami) oraz że folder zawiera wszystkie wymagane pliki:
   • MSB21-FW.BIN
   • MSB21-FW.ID
   • MSB21-FW_MB.BIN
   • MSB21-FW_MB.ID

  • Wyświetla się komunikat The file is corrupted [Uszkodzony plik]
   Ponownie pobrać plik aktualizacji i powtórzyć całą procedurę.
   Problem nie został usunięty? Skontaktuj się z nami

  • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego się nie kończy, mimo że trwa już ponad 30 minut.
   1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podłączyć ją ponownie po upływie kilku minut.
   2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray.
   3. Ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji.
    Problem nie został usunięty? Skontaktuj się z nami

  • Podczas aktualizacji nastąpiła przerwa w zasilaniu.
   Włączyć odtwarzacz Blu-ray i ponownie rozpocząć procedurę aktualizacji.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • UPDATE_M21R0164.ZIP