Informacja o tym pliku do pobrania

Procedura aktualizacji jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie możliwości posiadanego odtwarzacza Blu-ray.

 • Data wydania: 12/04/2012
 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray do wersji 6.20
 • Modele, których dotyczy informacja: BDP-S1E
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Improves BD-Java compatibility to enhance interactivity with some BD-ROMs.
 • Ograniczenia: Aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla odtwarzaczy Blu-ray sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach.

Wymagania systemowe

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w przypadku zakupu nowego modelu odtwarzacza Blu-ray. Jeśli oprogramowanie wbudowane ma numer 6.20 lub wyższy, aktualizacja nie jest wymagana.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono odtwarzacz Blu-ray; na przykład po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2.
 2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray. Jeśli urządzenie zacznie odtwarzać płytę, nacisnąć przycisk STOP i poczekać na wyświetlenie błękitnego ekranu Sony Blu-ray na ekranie telewizora.
 3. Nacisnąć przycisk SYSTEM MENU [Menu systemowe] na pilocie zdalnego sterowania.
 4. Na ekranie SYSTEM MENU [Menu systemowe] wybrać opcję Setup [Konfiguracja] i nacisnąć przycisk ENTER.
 5. Wybrać opcję Video Setup [Konfiguracja obrazu] i nacisnąć przycisk ENTER.
 6. Wybrać opcję TV Type [Typ telewizora] i nacisnąć przycisk ENTER.
 7. Nacisnąć NIEBIESKI przycisk na pilocie.
 8. Na ekranie telewizora pojawi się aktualna wersja oprogramowania wbudowanego. Numer wersji 6.20 lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Instalacja

Co będzie potrzebne?

 • Komputer z nagrywarką CD
 • Nowa płyta CD-R - czysta i nieporysowana

Uwagi:

 • Pobrany plik utworzy obraz ISO (obraz dysku zapisany w systemie plików ISO 9660).
 • Większość programów do nagrywania płyt CD może zapisywać na płycie pliki w formacie ISO. Więcej informacji można znaleźć w pomocy programu.

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytać instrukcje - w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko uszkodzenia odtwarzacza Blu-ray.
 • Nie wyłączać odtwarzacza Blu-ray, ani nie odłączać jego zasilania, w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskać żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.

Pobrać aktualizację i zapisać na komputerze:

 1. Przeczytać i zaakceptować warunki i postanowienia.
 2. Pobrać plik UPDATE_BDPS1E_VER0620.exe na komputer - należy zapamiętać wskazaną lokalizację zapisu pliku.
 3. Wyszukać plik na dysku komputera, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Properties [Właściwości]. Upewnić się, że rozmiar pliku wynosi 50,1 MB (52 554 752 bajty).

  Okno właściwości pliku

Nagrać płytę:

 1. Dwukrotnie kliknąć plik, aby wypakować go na komputer. Zostanie wypakowany obraz ISO.
 2. Zapisać wypakowany plik ISO na czystej płycie CD-R. W przypadku korzystania z oprogramowania do nagrywania płyt: należy wybrać opcję Burn Image [Nagraj obraz] podczas tworzenia płyty.

Przenieść aktualizację do odtwarzacza

W pierwszej kolejności przygotować urządzenie, a następnie przenieść aktualizację do odtwarzacza.

Przygotować urządzenie:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono odtwarzacz Blu-ray. (Na przykład po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2).
 2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray.
 3. Włożyć płytę do odtwarzacza i zamknąć podajnik płyt.

Przenieść aktualizację:

 1. Aktualizacja rozpocznie się automatycznie po załadowaniu płyty.
 2. Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się komunikat DISC-DWLD [Płyta pobrana].
 3. Odtwarzacz wyłączy się, a następnie włączy się automatycznie. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać odtwarzacza.
 4. Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się seria komunikatów. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać odtwarzacza.
 5. Po około 20 minutach otworzy się podajnik płyt. Nie należy wyjmować płyty z podajnika ani zamykać go ręcznie. Nadal trwa proces aktualizacji.
 6. Pojawienie się komunikatu DL OK [Pobieranie zakończone] na wyświetlaczu panelu przedniego oznacza zakończenie aktualizacji.
 7. Wyjąć płytę i włączyć odtwarzacz. Po upływie około 90 sekund na ekranie telewizora wyświetli się obraz nadawany przez odtwarzacz.
 8. Należy ponownie sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego odtwarzacza, wykonując czynności opisane w części Czy aktualizacja jest konieczna?

Pytania i odpowiedzi

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray za pomocą komputera osobistego i płyty.

 • Płyta aktualizacyjna się nie wysuwa pomimo wyświetlenia komunikatu DL OK [Pobieranie zakończone] na wyświetlaczu panelu przedniego.
  Wykonać poniższe czynności:
  1. Włączyć odtwarzacz i natychmiast (przed upływem jednej sekundy) nacisnąć przycisk STOP odtwarzacza. Naciśnięcie przycisku STOP na pilocie nie przyniesie efektu.
  2. Podajnik płyt się otworzy, a odtwarzacz automatycznie się wyłączy.

 • Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawia się komunikat WRT FAILED [Zapis nieudany].
  Wykonać poniższe czynności:
  1. Wyłączyć odtwarzacz, naciskając przycisk POWER [Zasilanie] i przytrzymując go przez kilka sekund.
  2. Ponownie wcisnąć przycisk POWER [Zasilanie].
  3. Aktualizacja zostanie automatycznie wznowiona.
  Co zrobić, jeśli problem występuje nadal?
  1. Wyjąć płytę z odtwarzacza.
  2. Usunąć pliki pobrany plik aktualizacyjny z komputera.
  3. Powtórzyć cały proces aktualizacji.

 • Po włożeniu płyty na wyświetlaczu panelu przedniego nie pojawia się komunikat DISC-DWLD [Płyta pobrana].
  1. Wyjąć płytę z odtwarzacza.
  2. Usunąć pliki pobrany plik aktualizacyjny z komputera.
  3. Powtórzyć proces aktualizacji.

 • Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawia się komunikat NO DWLD 02 [Brak pobranej płyty 02].
  Oznacza to, że odtwarzacz został już zaktualizowany. Nie ma potrzeby przeprowadzania aktualizacji oprogramowania odtwarzacza.

 • Wszystkie ustawienia osobiste zostały skasowane po zakończeniu aktualizacji.
  Jest to normalne. W odtwarzaczu zostaną przywrócone fabryczne ustawienia domyślne.

 • Jak sprawdzić, czy za pomocą oprogramowania do nagrywania płyt CD poprawnie utworzono płytę aktualizacyjną?
  Należy sprawdzić, czy nazwa utworzonej płyty to "BDPV-00620".

 • Przerwa w dostawie zasilania podczas aktualizacji.
  Włączyć odtwarzacz, nie wyjmując płyty z podajnika. Proces aktualizacji zostanie automatycznie wznowiony.

 • Po dwukrotnym kliknięciu pliku UPDATE_BDPS1E_VER0620.exe, nie utworzył się plik ISO, za to pojawił się następujący komunikat o błędzie: "Win32 Cabinet Self-Extraction" [Samowyodrębniający się plik Win32 Cabinet].
  Pobieranie mogło się zakończyć niepowodzeniem. Usunąć plik i pobrać go ponownie.

 • Po włączeniu odtwarzacza po zakończonej aktualizacji na ekranie telewizora nie pojawia się obraz.
  Jeśli po upływie 2 minut nie pojawi się obraz, należy się skontaktować z zespołem wsparcia technicznego firmy Sony.

 • Po włączeniu odtwarzacza po zakończonej aktualizacji na ekranie telewizora lub na wyświetlaczu panelu przedniego odtwarzacza pojawia się komunikat POWER ON [Zasilanie włączone].
  Należy się skontaktować z zespołem wsparcia technicznego firmy Sony.

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego się nie kończy, mimo że trwa już ponad 50 minut.
  Należy się skontaktować z zespołem wsparcia technicznego firmy Sony.

 • Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawiają się komunikaty INCOMPLETE/NEED DISC [Niezakończono/Podaj płytę].
  Aktualizacja się nie zakończyła.
  1. Włożyć płytę do odtwarzacza.
  2. Wyłączyć odtwarzacz, naciskając przycisk POWER [Zasilanie] na odtwarzaczu i przytrzymując go przez 5 sekund.
  3. Następnie ponownie włączyć odtwarzacz, aby automatycznie uruchomić proces aktualizacji.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • UPDATE_BDPS1E_VER0620.exe