Modele, których dotyczy informacja

This information is applicable for the following Blu-ray Disc player models:

 • BDP-A6000

Informacja o tym pliku do pobrania

Procedura aktualizacji jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie możliwości posiadanego odtwarzacza Blu-ray.

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray do wersji M18.R.0511
 • Data wydania: 17/12/2014
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Zwiększenie bezpieczeństwa szyfrowania
 • Ograniczenia: Aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla odtwarzaczy Blu-ray sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach

Wymagania systemowe

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w przypadku zakupu nowego modelu odtwarzacza Blu-ray. Jeśli oprogramowanie wbudowane ma numer M18.R.0511 lub wyższy, aktualizacja nie jest wymagana.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono odtwarzacz Blu-ray; na przykład po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI1 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI1
 2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray. Jeśli urządzenie zacznie odtwarzać płytę, nacisnąć przycisk STOP i poczekać na wyświetlenie menu interfejsu XrossMediaBar (XMB™)
 3. W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup > System Settings [Ustawienia > Ustawienia systemowe], a następnie nacisnąć przycisk ENTER
 4. Wybrać opcję System Information [Informacje systemowe] i nacisnąć przycisk ENTER
 5. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania wbudowanego jest wyświetlany w następujący sposób:
  "Software Version M18.R.0511" [Wersja oprogramowania: M18.R.0511] - numer wersji M18.R.0511 lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Instalacja

Istnieją dwa proste sposoby aktualizacji oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray:

 1. Domowy sprzęt audio i wideo firmy Sony: Pobieranie oprogramowania sprzętowego  

  Skorzystanie z tej metody jest zalecane, ponieważ jest ona najprostszym sposobem przeprowadzenia aktualizacji. Aktualizacja trwa zwykle 15–30 minut. W pierwszej kolejności należy przygotować urządzenie, a następnie, za pomocą połączenia internetowego, pobrać aktualizację do odtwarzacza Blu-ray.

  Co będzie potrzebne:

  • kabel Ethernet do podłączenia odtwarzacza Blu-ray do Internetu
  • działające połączenie internetowe
  • kompatybilny telewizor

  Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

  Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Stosowanie się do instrukcji poniżej zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

  • Uważnie przeczytać instrukcje — w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko uszkodzenia odtwarzacza Blu-ray
  • Nie wyłączać odtwarzacza Blu-ray, ani nie odłączać jego zasilania, w trakcie aktualizacji
  • Nie naciskać żadnych przycisków — z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach

  Skonfigurować urządzenie:

  • Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono odtwarzacz Blu-ray. (Po podłączeniu odtwarzacza do gniazda AV1 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo AV1)
  • Za pomocą kabla Ethernet podłączyć do Internetu gniazdo LAN odtwarzacza płyt Blu-ray
  • Włączyć odtwarzacz Blu-ray. (Jeśli w napędzie odtwarzacza znajduje się płyta, należy ją wyjąć)

  Pobrać aktualizację:

  1. W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup > Network Update [Ustawienia > Aktualizacja sieciowa], a następnie nacisnąć przycisk ENTER
  2. Na ekranie telewizora wyświetli się komunikat Perform version update? [Przeprowadzić aktualizację wersji?]
  3. Za pomocą pilota wybrać opcję OK, a następnie nacisnąć przycisk ENTER
  4. Rozpocznie się pobieranie, a na ekranie telewizora wyświetli się okno pobierania
  5. During the update, you see the message */9"on the TV and "UP*/9" on the player front panel display. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process
  6. Odtwarzacz uruchomi się ponownie, a proces aktualizacji będzie kontynuowany. Podczas tego etapu nie wolno włączać ani używać odtwarzacza.
  7. You will see again the message */9"on the TV and "UP*/9" on the player front panel display. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process
  8. Automatyczne wyłączenie odtwarzacza oznacza zakończenie aktualizacji. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać odtwarzacza.
  9. Włączyć ponownie odtwarzacz
  10. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji M18.R.0511, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie

  Rozwiązywanie problemów

  Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray za pomocą połączenia internetowego.

  • "UP NG" is displayed on the player front panel display.
   Please perform the following procedure:
   1. Ensure there is no problem with your network connection to the Internet
   2. Select “Retry” at the “update failed” screen
   3. If the symptom does not improve after trying the network update again, please create an update disc
   4. Insert the update disc at the “update failed” screen, and then select “Retry” on the screen

  • Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat „Connection status cannot be confirmed” [Niepotwierdzony status połączenia].
   Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym.
   1. Sprawdzić, czy podłączono kabel LAN
   2. W obszarze ustawień sieciowych sprawdzić, czy odtwarzacz Blu-ray posiada własny adres IP. (W przypadku korzystania z serwera proxy w miejsce nazwy hosta proxy, znajdujące się w polu danych Proxy Server [Serwer proxy], należy wprowadzić adres IP używanego serwera)
   3. Ponownie przeprowadzić aktualizację

  • Przerwa w dostawie zasilania podczas aktualizacji.
   Włączyć odtwarzacz i rozpocząć ponownie aktualizację.

  • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut.
   1. Wyjąć przewód zasilający prądem przemiennym z gniazdka i podłączyć go ponownie po upływie kilku minut
   2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray
   3. Ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji.
    Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony.

  • Mimo kilku prób aktualizacja oprogramowania wbudowanego w dalszym ciągu nie jest możliwa.
   1. Utworzyć płytę aktualizacyjną i włożyć ją do napędu odtwarzacza
   2. Na ekranie aktualizacji zakończonej niepowodzeniem wybrać opcję Retry [Ponów próbę].
    Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • UPDATA_M18R0511.ZIP

Rozmiar pliku

 • -