Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • Sony_Firmware_Extension_Parser_Device_Driver_8.0.1.2_x32.zip

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 22.11 Kb

Data wydania

  • 01-63-2011