Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • SODFEP-00224384-0042.exe

Architektura pliku

  • 64 bit

Rozmiar pliku

  • 1.35 Mb

Data wydania

  • 16-31-2012