Instalacja

VAIO Entertainment Platform - aktualizacja 3.0.01

Aktualizacja rozwiązuje problem z niemożnością dokończenia procedury w Kreatorze "VAIO Original Function Settings".

1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz tę aktualizację i zapisz na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania, wyszukaj pobrany plik we wskazanym przez siebie miejscu.
4. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go uruchomić
5. W oknie dialogowym Kontroli konta użytkownika kliknij Kontynuuj.
6. Kliknij Dalej i poczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie.
7. Zaznacz opcję "Tak, chcę uruchomić komputer ponownie" i naciśnij przycisk Finish, aby zresetować komputer.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • SOAVEP-01580500-UN.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 2.91 Mb

Data wydania

  • 21-11-2007