Instalacja

Aktualizacja platformy VAIO Entertainment Platform, wersja 1.3.00.16050 dla systemu Microsoft Windows XP

Aktualizacja spowoduje usunięcie ikony SQL Server Service Manager z paska zadań.

Procedura pobierania i instalacji

1. Pobierz plik SOAVEP-00960300-UN.exe i zapisz go w katalogu pobierania
2. Zamknij wszystkie uruchomione programy
3. Przejdź do katalogu pobierania i kliknij dwukrotnie plik SOAVEP-00960300-UN.exe, aby rozpocząć instalację
4. Uruchomi się Kreator instalacji platformy VAIO Entertainment Platform Ver.1.3.
5. Naciśnij przycisk Next (Dalej) i zaczekaj, aż kreator wykona wszystkie działania
6. Po zakończeniu instalacji naciśnij przycisk OK
7. Upewnij się, że opcja Yes, I want to restart my computer now (Tak, chcę uruchomić ponownie komputer) jest zaznaczona.
8. Kliknij przycisk Zakończ

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • SOAVEP-00960300-UN.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 1.86 Mb

Data wydania

  • 81-51-2005