Instalacja

VAIO Content Metadata XML Interface Library 2.1.01.10292

Aktualizacja usprawnia obsługę narzędzia VAIO Movie Story.

1. Pobierz plik i zapisz go w katalogu pobierania.
2. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
3. Przejdź do katalogu, do którego pobrano plik i kliknij dwa razy plik SOAVCX-01594900-UN.exe.
4. W oknie dialogowym Kontroli konta użytkownika Windows kliknij przycisk Kontynuuj.
5. Kliknij przycisk "OK", jeżeli pojawi się monit z zapytaniem o usunięcie poprzedniej wersji.
6. Zaczekaj, aż zakończy się konfiguracja.
7. Kliknij przycisk "Dalej" i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia instalacji.
8. Kliknij przycisk "Zakończ" po wyświetleniu okna informującego o zakończeniu instalacji.

Aby sprawdzić, czy instalacja powiodła się:
1. Otwórz plik "C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\Version.txt".
2. Numer wersji znajdujący się w pliku Version.txt powinien zawierać następujące liczby: "2.1.01.10292".

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • SOAVCX-01594900-UN.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 11.8 Mb

Data wydania

  • 18-12-2007