Instalacja


Narzędzie VAIO Care, wersja 7.0.1.08040 dla systemu Microsoft® Windows® 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczoną wersję narzędzia VAIO Care dla komputerów Sony VAIO®, umieszczonego na liście poniżej.


WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE

Uwaga:W przypadku nowej instalacji 64-bitowego systemu Windows 7: Przed zainstalowaniem narzędzi VAIO Care należy wykonać następujące czynności, aby umożliwić ich poprawne działanie:

 • Należy zainstalować wszystkie sterowniki
 • Zainstalować bibliotekę Sony Shared Library
 • Należy zainstalować narzędzia Sony Notebook Utilities
 • Zainstaluj narzędzie VAIO Location Utility
 • Zainstaluj narzędzie VAIO Update SOAVUD-00253114-0042.EXE
 • Zainstaluj narzędzie VAIO Hardware Diagnostics
 • Należy zainstalować pełną wersję programu .NET Framework 4.0, którą można pobrać z witryny: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17851
 • Zainstaluj narzędzie VAIO Care

OSTRZEŻENIE:

To narzędzie jest przeznaczone do użytku wyłącznie na następujących komputerach Sony VAIO®

 • PCG, PCV, VGN, VGC, VGX, VPC;

Nie należy instalować tego narzędzia na żadnym innym modelu komputera (w tym również na komputerach firmy Sony sprzedawanych w innych krajach).

UWAGA:

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

UWAGA:

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

UWAGA:

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program SOAVCA-00255379-0042.EXE.

 • Pobierz plik SOAVCA-00255379-0042.EXE do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 • Przejdź do katalogu, w którym znajduje się pobrany plik SOAVCA-00255379-0042.EXE i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.
 • W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij opcję Tak
 • Na ekranie Wybierz kraj wybierz żądany kraj tej instalacji i kliknij przycisk Dalej
 • W oknie VAIO Care for Microsoft® Windows® 7 kliknij przycisk Next (Dalej).
 • Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się)
 • Na ekranie Finished (Zakończono) kliknij opcję Finish (Zakończ).
 • W oknie This system must be restarted to complete the installation (Aby ukończyć instalację, należy ponownie uruchomić ten system) kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić komputer.

UWAGA:

Jeśli pojawi się komunikat o poważnym błędzie lub okno komunikatu Software Status (Stan oprogramowania), przejdź na listę Known Issues and Limitations (Znane problemy i ograniczenia).

Instalacja narzędzia VAIO Care została zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • SOAVCA-00255379-0042.zip

Architektura pliku

 • 64 bit

Rozmiar pliku

 • 98.71 Mb

Data wydania

 • 31-92-2011