Instalacja

Narzędzie VAIO Care, wersja 6.4.0.15030 dla systemu Microsoft® Windows® 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczoną wersję narzędzia VAIO Care dla komputerów Sony VAIO®, umieszczonego na liście poniżej.

Uwaga: Aplikację można uruchomić również przez naciśnięcie przycisku ASSIST.

WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE.

W przypadku nowej instalacji systemu operacyjnego przed zainstalowaniem zestawu narzędzi VAIO Care trzeba zainstalować sterowniki i inne narzędzia w poniższej kolejności:

 1. Należy zainstalować wszystkie sterowniki
 2. Zainstalować bibliotekę Sony Shared Library
 3. Należy zainstalować narzędzia Sony Notebook Utilities
 4. Zainstaluj narzędzie VAIO Location Utility
 5. Zainstaluj narzędzie VAIO Hardware Diagnostics
 6. Zainstaluj narzędzie VAIO Care

Ostrzeżenie! To narzędzie jest przeznaczone do użytku wyłącznie na następujących komputerach Sony VAIO®:
VGN, VGC, VGX, VPC
Nie należy instalować tego narzędzia na żadnym innym modelu komputera (w tym również na komputerach firmy Sony sprzedawanych w innych krajach).

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program SOAVCA-00245717-0041.exe.

 1. Pobierz plik SOAVCA-00245717-0041.EXE do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 2. Przejdź do katalogu, w którym znajduje się pobrany plik SOAVCA-00245717-0041.EXE i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.
 3. W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij opcję Tak
 4. Na liście Wybierz język wybierz żądany język instalacji i kliknij opcję OK
 5. Na ekranie Wybierz kraj wybierz żądany kraj tej instalacji i kliknij przycisk Dalej
 6. W oknie Welcome to VAIO Care Setup Program (Witamy w programie instalacyjnym narzędzia VAIO Care) kliknij przycisk Next (Dalej).
 7. Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się).
 8. Na ekranie This system must be restarted to complete the installation (Aby ukończyć instalację, należy ponownie uruchomić ten system) kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić system.

Instalacja narzędzia VAIO Care została zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • SOAVCA-00245717-0041.zip

Architektura pliku

 • 32 bit

Rozmiar pliku

 • 48.61 Mb

Data wydania

 • 15-61-2011