Instalacja


VAIO Smart Network,, wersja 3.5.0.02280 dla systemu Microsoft® Windows® 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczoną wersję narzędzia VAIO Smart Network dla komputerów Sony VAIO®, wymienionych na liście poniżej.


WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE.

W przypadku nowej instalacji systemu operacyjnego, przed zainstalowaniem narzędzia VAIO Smart Network trzeba zainstalować sterowniki i inne narzędzia w poniższej kolejności:

1. Należy zainstalować wszystkie sterowniki

2. Zainstalować bibliotekę Sony Shared Library

3. Należy zainstalować narzędzia Sony Notebook Utilities

4. Należy zainstalować narzędzia VAIO Smart Network

OSTRZEŻENIE:

To narzędzie jest przeznaczone do użytku wyłącznie na następujących komputerach Sony VAIO®:

 • VGN, VGC, VGX, VPC

Nie należy instalować tego narzędzia na żadnym innym modelu komputera (w tym również na komputerach firmy Sony sprzedawanych w innych krajach).

UWAGA:

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

UWAGA:

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

UWAGA:

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program SOASNW-00245577-0042.EXE.

 • Pobierz plik SOASNW-00245577-0042.EXE do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 • Przejdź do katalogu, w którym znajduje się pobrany plik SOASNW-00245577-0042.EXE i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.
 • W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.
 • Jeśli pojawi się okno Wybierz język, wybierz żądany język i kliknij przycisk OK.
 • Na ekranie Wybierz kraj wybierz kraj instalacji i kliknij przycisk Dalej.
 • W oknie Welcome to VAIO Smart Network Setup Program (Witamy w programie instalacyjnym narzędzia VAIO Smart Network) kliknij przycisk Next (Dalej).
 • Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się).
 • Na ekranie This system must be restarted to complete the installation (Aby ukończyć instalację, należy ponownie uruchomić ten system) kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić system.

Instalacja narzędzia VAIO Smart Network została zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • SOASNW-00245577-0042.zip

Architektura pliku

 • 64 bit

Rozmiar pliku

 • 14.5 Mb

Data wydania

 • 11-53-2011