Instalacja

Aktualizacja programu SonicStage Mastering Studio Audio Filter 2.0.08.09101

Ta aktualizacja rozwiązuje problem z poprawnym uruchomieniem aplikacji SonicStage Mastering Studio Audio Filter.

1. Pobierz aktualizację i zapisz ją do folderu pobierania.
2. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
3. Przejdź do katalogu pobierania i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
4. Uruchomi się Kreator aktualizacji.
6. Kliknij przycisk Next (Dalej) i zaczekaj, aż Kreator zaktualizuje oprogramowanie.
7. Upewnij się, że zaznaczono opcję Yes, I want to restart my computer now (Tak, chcę uruchomić ponownie komputer) i kliknij przycisk Finish (Zakończ).
8. Instalacja zostanie zakończona i nastąpi ponowne uruchomienie komputera.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • SOAMAF-01589100-UN.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 2.72 Mb

Data wydania

  • 13-11-2007