Przejdź do treści

Instalacja

Aktualizacja programu DSD Direct 1.0.03.10130

Aktualizacja rozwiązuje problem niespodziewanego wyłączania się programu DSD Direct w czasie konwersji plików WAV do DSD.

1. Pobierz plik i zapisz go w katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
2. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
3. Przejdź do katalogu pobierania i kliknij dwukrotnie plik SOADSD-01341900-UN.exe.
4. Kliknij opcję Dalej i zaczekaj, aż instalator wykona wszystkie czynności.
5. Po zakończeniu instalacji naciśnij przycisk Zakończ.

Aby sprawdzić, czy instalacja zakończyła się pomyślnie:
1. Otwórz plik C:\Program Files\Sony\DSD Direct\Version.txt.
2. Znajduje się w nim informacja o wersji. Powinna zawierać numer 1.0.03.10130.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • SOADSD-01341900-UN.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 2.72 Mb

Data wydania

  • 39-12-2007