Instalacja


Sterownik Ricoh Memory Card Reader Writer Driver SD CPRM, wersja 1.1.21.40235 dla systemu Microsoft® Windows® 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczoną wersję sterownika Ricoh Memory Card Reader Writer Driver SD CPRM dla komputerów Sony VAIO®, wymienionych na liście poniżej.


WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE.

OSTRZEŻENIE:

To narzędzie jest przeznaczone do użytku wyłącznie na następujących komputerach Sony VAIO®:

 • VGN, VGC, VGX, VPC

Nie należy instalować tego narzędzia na żadnym innym modelu komputera (w tym również na komputerach firmy Sony sprzedawanych w innych krajach).

UWAGA:

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

UWAGA:

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

UWAGA:

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program RIDFMC-00241130-0042.EXE.

 • Pobierz plik RIDFMC_00241130_0042.zip do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 • Przejdź do katalogu, w którym znajduje się pobrany plik zip, i kliknij go dwukrotnie. Następnie kliknij dwukrotnie plik RIDFMC-00241130-0042.EXE, aby rozpocząć instalację.
 • W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.
 • Jeśli pojawi się okno Wybierz język, wybierz żądany język i kliknij przycisk OK.
 • Na ekranie Wybierz kraj wybierz kraj instalacji i kliknij przycisk Dalej.
 • W oknie Welcome to Ricoh Memory Card Reader Writer Driver SD CPRM Setup Program (Witamy w programie instalacyjnym sterownika Ricoh Memory Card Reader Writer Driver SD CPRM) kliknij przycisk Next (Dalej).
 • Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się).
 • Na ekranie Finish (Zakończ) kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Instalacja sterownika Ricoh Memory Card Reader Writer Driver SD CPRM została zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • RIDFMC_00241130_0042.zip

Architektura pliku

 • 64 bit

Rozmiar pliku

 • 1000.26 Kb

Data wydania

 • 71-31-2011