Instalacja

Kontroler Realtek PCIe GBE Family, wersja 7.40.126.2011 dla systemu Microsoft® Windows® 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczoną wersję kontrolera Realtek PCIe GBE Family dla komputerów Sony VAIO®, wymienionych na liście poniżej.

Jeśli sterownik został odinstalowany, w oknie Menedżera urządzeń pojawi się pozycja Kontroler Ethernet oznaczona żółtym wykrzyknikiem. Sterownik kontrolera Realtek PCIe GBE Family zostanie wyświetlony zamiast tej pozycji.

WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE.

Ostrzeżenie! To narzędzie jest przeznaczone do użytku wyłącznie na następujących komputerach Sony VAIO®:
PCG, PCV, VGN, VGC, VGX, VPC;
Nie należy instalować tego narzędzia na żadnym innym modelu komputera (w tym również na komputerach firmy Sony sprzedawanych w innych krajach).

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program EP0000551048.exe.

 1. Pobierz plik EP0000551048.exe do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 2. Przejdź do katalogu, w którym znajduje się pobrany plik EP0000551048.exe i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.
 3. W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.
 4. Na ekranie Wybierz kraj wybierz kraj instalacji i kliknij przycisk Dalej.
 5. Gdy wyświetli się okno Realtek PCIe GBE Family Controller for Microsoft® Windows® 7, kliknij przycisk Next (Dalej).
 6. Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się).
 7. Na ekranie Finish (Zakończ) kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Instalacja kontrolera Realtek PCIe GBE Family została zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • EP0000551048.exe

Architektura pliku

 • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

 • 6.44 Mb

Data wydania

 • 19-31-2012