Instalacja

Sterownik Realtek High Definition Audio Driver,wersja 5.10.0.5122-050414 dla systemu Windows XP
Aktualizacja rozwiązuje następujące problemy związane z dźwiękiem:
— Użytkownik nie może wybrać ustawienia Mono Mic (Mikrofon monofoniczny) na karcie Advanced Controls (Ustawienia zaawansowane) w oknie dialogowym Microphone Volume Properties (Właściwości głośności mikrofonu).

Procedura pobierania i instalacji

1. Pobierz plik REDAUD-00825216-UN.exe i zapisz go w katalogu pobierania
2. Zamknij wszystkie uruchomione programy
3. Otwórz Panel sterowania (Kliknij przycisk Start i wybierz Panel sterowania)
4. Kliknij Dodaj lub usuń programy
5. Zaznacz Realtek High Definition Audio Driver i kliknij Zmień/Usuń
6. Zaznacz opcję Yes, I want to restart my computer now (Tak, chcę uruchomić ponownie komputer) i kliknij przycisk Finish (Zakończ)
7. Po uruchomieniu komputera włączy się Kreator znajdowania nowego sprzętu
8. Kliknij Anuluj, aby zamknąć okno Kreatora znajdywania nowego sprzętu.
9. Przejdź do katalogu pobierania i kliknij dwukrotnie plik REDAUD-00825216-UN.exe
10. Uruchomi się kreator instalacji Realtek High Definition Audio Driver InstallShield Wizard
11. Kliknij przycisk Next (Dalej) i poczekaj, aż kreator zainstaluje nowe oprogramowanie
12. Upewnij się, że opcja Yes, I want to restart my computer (Tak, chcę uruchomić ponownie komputer) jest zaznaczona
13. Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby uruchomić ponownie komputer

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • REDAUD-00825216-UN.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 12.71 Mb

Data wydania

  • 81-51-2005