Przejdź do treści

Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • REDAUD-00733505-UN.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 17.15 Mb

Data wydania

  • 78-92-2007