Instalacja

WAŻNA INFORMACJA:

Zamierzasz pobrać zestaw narzędzi, które były oryginalnie preinstalowane na tym komputerze.
Jeśli wykonasz operację przywracania systemu, narzędzia te zostaną automatycznie zainstalowane ponownie.
(Więcej informacji o przywracaniu komputera VAIO do oryginalnego stanu znajdziesz here.).
Ponadto, w przypadku większości modeli komputerów VAIO, narzędzia te można znaleźć na dysku twardym w folderze C:\Utils lub na dysku przywracania Recovery CD.

Narzędzia zawarte w tym zestawie nie są aktualne.
Jeśli dostępne są najnowsze wersje preinstalowanych narzędzi, znajdziesz je na stronie internetowej VAIO w sekcji Drivers and Updates (Sterowniki i aktualizacje) lub za pośrednictwem funkcji VAIO Update, jeśli jest ona zainstalowana na komputerze.

Dlatego, jeśli wciąż korzystasz z oryginalnie preinstalowanego systemu operacyjnego i folder C:\Utils pozostał niezmieniony (dot. nowych modeli) lub masz pod ręką dyski przywracania Recovery CD (dot. starszych modeli), nie musisz pobierać tego zestawu.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • Protector_Suite_2009_Upek_5.9B_64_5.9.2.5746.zip

Architektura pliku

  • 64 bit

Rozmiar pliku

  • 34.23 Mb

Data wydania

  • 61-22-2010