Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • Wireless_LAN_Driver_Intel_SP12.1.0_WA_12.1.0.14.zip

Architektura pliku

  • 64 bit

Rozmiar pliku

  • 30.29 Mb

Data wydania

  • 14-73-2009