Przejdź do treści

Instalacja

BIOS Update R0096N0

Ta aktualizacja BIOS-u naprawia następujący problem:

- Poprawiono funkcję zabezpieczeń czujnika fingerprint.
- Poprawiono problem związany z Hitachi Global Storage Technologies (HGST) HDD Standy.

1. Instrukcje pobierania

1. Pobierz plikPHBSYS-01041230-UN.exei zapisz go w katalogu pobierania (np. C:\Download).

2. Instalacja

1. Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
2. Kliknij przycisk Przeglądaj. Wskaż katalog C:\Download\.
3. Zaznacz plikPHBSYS-01041230-UN.exeKliknij przycisk Otwórz.
4. Zostanie wyświetlone okno. Wykonuj polecenia widoczne w oknie.
5. Kliknij przycisk Aktualizacja i rozpocznij aktualizację BIOS-u
6. Poczekaj do zakończenia aktualizacji BIOS-u.PROSZĘ NIE PRZERYWAĆ TEGO PROCESU!
7. Po zakończeniu aktualizacji, wyłącz komputer.
8. Włącz komputer.

3. Sprawdzanie wersji BIOS-u:

1. Włącz komputer.
2. Gdy pokaże się logo firmy Sony, naciśnij klawisz F2, aby wejść w konfigurację BIOS-u.
3. W menu głównym sprawdź "Wersję BIOS".
4. Upewnij się, czy jest to wersja BIOS-uR0096N0
5. Naciśnij klawisz F9, aby załadować domyślną konfigurację BIOS-u. Podświetlone jest "Tak". Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić.
6. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i wyjść z BIOS-u. Podświetlone jest "Tak". Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić.
7. System zostanie ponownie załadowany i uruchomi system Windows.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • PHBSYS-01041231-UN.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 1.14 Mb

Data wydania

  • 97-62-2007