Instalacja

Aktualizacja BIOS Update R0044J1

Ta aktualizacja systemu BIOS rozwiązuje następujące problemy:

Poprawia obsługę niektórych monitorów zewnętrznych.

1. Instrukcje dotyczące pobierania

1. Pobierz plik PHBSYS-00916217-UN.exe i zapisz go w katalogu pobierania (np. C:\Download).

2. Instalacja

1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj). Przejdź do folderu C:\Download\.
3. Zaznacz plikPHBSYS-00916217-UN.exe. Kliknij przycisk Open (Otwórz).
4. Wyświetli się nowe okno. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi w nim instrukcjami.
5. Kliknij przycisk Update (Aktualizuj), aby rozpocząć aktualizację systemu BIOS
6. Poczekaj, aż aktualizacja systemu BIOS się zakończy.PROCESU NIE WOLNO PRZERYWAĆ!
7. Po zakończeniu aktualizacji wyłącz komputer.
8. Uruchom ponownie komputer.

3. Sprawdzanie wersji systemu BIOS:

1. Uruchom komputer.
2. Kiedy wyświetli się logo Sony, naciśnij klawisz F2, aby przejść do konfiguracji systemu BIOS.
3. W menu głównym widoczna będzie informacja BIOS Version (wersja systemu BIOS).
4. Upewnij się, że system BIOS został uaktualniony do wersji R0044J1.
4. Naciśnij klawisz F9, aby wczytać domyślną konfigurację systemu BIOS. Podświetli się opcja Yes (tak). Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić.
5. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i zamknąć. Podświetli się opcja Yes (tak). Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić.
6. Nastąpi ponowne uruchomienie komputera i systemu Windows.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • PHBSYS-00916217-UN.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 887.76 Kb

Data wydania

  • 13-76-2006