Przejdź do treści

Instalacja

Device NVIDIA GeForceGo 6600/7600GT Driver Update version 7.15.10.9813

Ta aktualizacja sterownika naprawia następujące problemy

  • Rozwiązuje problemy sygnału wyjściowego Video

Instrukcje pobierania i instalacji

  1. Pobierz plik "NVDVID-01341609-UN.exe " i zapisz go w katalogu pobierania (np. C:\Download).
  2. Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
  3. Uruchom plik NVDVID-01341609-UN.exe i wykonuj polecenia ekranowe.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • NVDVID-01341609-UN.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 50.5 Mb

Data wydania

  • 31-71-2007